Eskimeyen Dostlar
MAKALELER
BÖLÜMLER
ETKİNLİKLER
DUYURULAR
1025 'kez okundu.
2019-12-17
Doğu Türkistan’daki İnsan Hakları İhlalleri Konusunda Basın Açıklaması Yapıldı

Büyük Türk Milleti, Değerli Basın Mensupları, Aziz Türk Ocaklılar,

9 Aralık 1948’de Paris’te toplanan BM Genel Kurulu’nda  soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına dair sözleşme imzalanmıştır. Bu çerçevede, Aralık ayının ikinci haftası insan hakları ihlalleri haftası olarak anılmaktadır. Bu vesileyle Türk Dünyasının kanayan yarası Doğu Türkistan meselesine, Doğu Türkistan’da sistematik bir şekilde uygulanan insan hakları ihlallerine, soykırıma dikkatlerinizi bir kez daha çekmek istiyoruz. 

Yıllardır dinleri, dilleri ve kültürleri yüzünden çeşitli baskılara maruz kalan Doğu Türkistanlı soydaş ve dindaşlarımızın özellikle son zamanlarda yoğunlaşan bir sindirme ve soykırım hamlesine maruz kaldıkları açıktır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin önce tamamen inkar ettiği, mızrak çuvala sığmayınca da sözde “meslekî eğitim ve aşırılıkla mücadele” adı altında meşrulaştırmaya çalıştığı post-modern Nazi kampları uygulaması, aydın, sanatçı ve bilim adamlarının sudan bahanelerle hapislerde süründürülmesi, Müslüman ailelerin evlerinde Komünist Partisi görevlilerinin “zorunlu misafir” olarak bulundurulması vb. pek çok insanlık dışı uygulama iki yıldır dünya kamuoyunun gündemindedir. Türk Ocakları olarak Türk dünyasının bu kadim medeniyet merkezinde yaşanan bu faciaya Türk kamuoyunun dikkatini çekmek için çeşitli toplantılar yaptık ve imza kampanyası düzenledik. Şubelerimiz bu konudaki kampanyalara katılmakta, konferans ve yürüyüşler tertip etmektedirler.

Değerli Basın Mensupları,

1949’da Çin tarafından işgal edilen ve 1955’de “Sinkiang Uygur Özerk Bölgesi” adıyla Çin tarzı özerk bölgeye çevrilen Doğu Türkistan’da yaşayan ve çoğunluğu Uygur olmak üzere Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman Türk unsurlardan oluşan Doğu Türkistan halkı son yıllarda daha önce eşi benzeri görülmemiş baskı ve zulüm politikalarına maruz durumdadır.

Çin Devleti, Doğu Türkistan Türklerini kitlesel bir biçimde sözde “eğitim kampları”nda tutmaktadır. Aydınlar, bilim adamları hapsedilmekte, müebbet ve idam cezalarına çarptırılmaktadırlar. Daha düne kadar rektörlük yapan Taşpolat Tayip Bey idama mahkum edilmiş, Uygurların haklarını savunan bilim adamı İlham Tohti’ye müebbet hapis cezası verilmiştir. Araştırmacılar yaklaşık olarak bir buçuk milyon kişinin yargılama olmaksızın kamplarda tutuklu bulunduğunu tahmin etmektedir. Bu tutuklular katı bir gözetim altında, psikolojik baskılara tabi tutulmakta, ana dillerini, dinlerini ve kültürlerini terk etmeye zorlanmaktadırlar. Kampların dışındaki Müslüman Türk halk ise çok yoğun izleme sistemleri, kontrol noktaları ve kişilerin birbirlerini gözetlemeleri gibi temel insan haklarını alenen ayaklar altına alan yollarla büyük bir baskı altında yaşamaktadırlar. Son dönemde basına sızdırılan Çin belgelerinde kamplarla ilgili talimatlar ortaya çıkmış, asla merhamet gösterilmemesi emri ifşa edilmiştir. Ortaya çıkan söz konusu kılavuzda, “öğrenci” olarak nitelenen tutukluların Çin kültürüne asimilasyonu ve tutukluların sıkı gözetim altında tutulması için oluşturulan sistemin ayrıntılarını ortaya koymaktadır.

Bu şekilde devam etmesi hâlinde, emsali görülmemiş bir soykırıma dönüşecek olan bu uygulama ve baskıların gündeme getirilmesi, asla Çin’in iç işlerine karışmak olarak değerlendirilmemeli; ekonomik ve stratejik işbirliği düşünülerek milyonlarca Müslüman Türk’ün, tüm dünyanın gözü önünde asimilasyona uğramasına izin verilmemelidir.

Çin'in, Doğu Türkistan’da uzun süredir "terörizm ve dinî aşırılık" bahanesiyle devam ettirdiği bu ırkçı tutumundan, insan hakları ve inanç hürriyeti kısıtlamalarından ve “yeniden eğitim kampları" adıyla açık hava hapishanesi şeklinde kurduğu çağdaş Nazi işkence kamplarından bir an önce vazgeçmesi, yasadışı bir şekilde gözaltında tuttuğu bir milyondan fazla Müslüman Türk soydaşımızı serbest bırakması çağrısında bulunuyor; başta Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticileri olmak üzere uluslararası toplumu bu konuda duyarlı davranmaya ve çözüm üretmeye davet ediyoruz.

Değerli Basın Mensupları,

Birtakım çevreler ABD’nin bu meseleyi, Çin ile arasındaki dünya hakimiyeti mücadelesinde kullandığını ileri sürüyorlar. Bir kesim Çin ile olan samimi ve duygusal (!) bağlılıkları dolayısıyla Çin zulmünü tamamen inkâr ederken bazı kesimler de iddiaları abartılı buluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerinin bundan etkileneceği de ileri sürülüyor. Biz tam tersine, şayet Çin Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerini güçlendirmek ve karşılıklı güveni artırmak istiyorsa bu baskı politikalarına son vermesinin bütün tarafların yararına olacağını savunuyoruz.

Değerli Basın Mensupları,

Türk Ocakları olarak bizim tek arzumuz, Doğu Türkistan’daki Müslüman Türk varlığına karşı yürütülen bu gayrı insanî kampanyanın sona erdirilmesidir. Kardeşlerimizin emperyalistlerin savaşında malzeme olmasına hayır diyoruz. Doğu Türkistan diye bir yer  olmadığını, Uygurların Türk olmadığını iddia ederek tarihi ve Türk kimliğini inkar eden Çin hükümetini; Türkiye ve diğer Türk devletleriyle iyi ilişkiler kurmak istiyorsa bir an önce bu yoldan dönmeye ve Doğu Türkistan’ın Türk kimliğini silme hevesinden vaz geçmeye çağırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Türk Konseyini, İslam Konferansı Teşkilatını ve Birleşmiş Milletleri Çin’e bu insanlık dışı uygulamaları sone erdirmesi için çağrıda bulunmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. Bu bağlamda, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının bu konuda ortak tavır geliştirmek için bir araya gelmelerinin acil bir görev olduğu açıktır. Türk Ocakları olarak şubelerimizin ülkemizin bütün bölgelerinde bu konuda hassasiyet gösteren diğer kuruluşlarla birlikte sesimizi yükseltmeleri için her türlü girişimde yer alacağımızı Türk Milletine ve dünyaya ilan ediyoruz.

İnanıyoruz ki; Türk medeniyetinin bu muazzez ve mukaddes beşiği, Kâşgarlı Mahmudların, Yusuf Has Haciplerin, Osman Baturların, İsa Yusuf Alptekinlerin yurdu Türk ve Müslüman olarak kalacaktır.                                                                             

Değerli Basın Mensupları

Aramızda Doğu Türkistan’ın yetiştirdiği önemli bilim insanlarından Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk yer almaktadır. Bilindiği gibi kendisi Türkiye’de öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Birkaç yıldır ailesinden haber alamayan ve bu konudaki endişesini en son Çin’in Ankara Büyükelçiliğindeki yetkililere ileten Sayın Karluk Çin Büyükelçilik Müsteşarı tarafından küstahça bir tavra maruz kalmıştır. Ailesi ile ilgili bilgi talebi müstehzi bir dille hafife alınan ve Çin makamları tarafından hedef haline getirilen aziz dostumuz Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk’un düşüncelerini ve yaşadığı süreci bizimle paylaşması için sözü kendilerine bırakıyorum. Bu arada Sayın Karluk’un ve Türkiye’de yaşayan, Çin tarafından hedef tahtasına konulan Türk vatandaşı akademisyen arkadaşlarımızın can güvenlikleri konusunda ilgili makamların gereken hassasiyeti göstermesini beklediğimizi de ifade etmek istiyorum.

Prof. Dr. Mehmet ÖZ

                                                                                     Türk Ocakları Genel Başkanı

 

Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk konuşmasında özetle şunları söyledi:

 

Ben Kaşgar doğumluyum ve liseye kadar orada yaşadıktan sonra üniversite okumaya Pekin’e geldim. Üniversite mezuniyeti sonrasında Çin Milliyetler (Azınlık) İşleri Bakanlığında iki sene çalıştım daha sonra lisansüstü öğrenim için Türkiye’ye geldim Doktora sonrasında Pekin’e dönerek Çin’in en önemli üniversitelerinden birinde Sosyoloji bölümünde eğitim öğretim ve araştırmalarda bulundum. Çin’deki 12 yıllık akademik çalışma hayatım ve Çin’in azınlık bölgelerindeki uzun yıllık sosyolojik saha deneyimimden ötürü oradaki genelde Çinli (Hanzu) ve gayri Çinli milliyetler ilişkilerini özelde ise Doğu Türkistan’daki uygulamaları hakkında doğrudan deneyimlediğim bilgiler ve araştırmalarım vardır.

Çin’deki akademik çalışma hayatımın devamının mümkün olmaktan çıkması üzerine Türkiye’ye geldim.  Türkiye’de bir devlet üniversitesinde akademik çalışmalarıma devam ediyorum. Elbette Çinli yetkililerin anlattığı gibi Çin’de her şey o kadar ideal olsaydı ben herhalde bugün burada değil Pekin’de veya Ürümçi’de olacaktım. Çünkü kardeşim İlham Tohti başta olmak üzere birçok Çinli olmayan akademisyenler Çin kökenli bazı bilim adamları ile Çin’in uyumlu toplum inşa etmesi (karşılıklı saygı, karşılıklı kabullenme ve özellikle kültürel hayata müdahale etmeme) için çok emek verildi fakat bunların tamamı şu an hapisteler…

Mart 2017 tarihinden Doğu Türkistan’da bulunan aile üyelerimden başta 80 küsur yaşında annem ve beş kardeşim ile birlikte 20 küsur yeğenimden haber alamadım. En son gelen bilgiler ışığında Twitter üzerinden bir tanıklık videosu yayınladım. Bunun üzerine Çin büyükelçiliği bir basın açıklaması ile konu ile pek alakası olmayan, manipülasyon temelli yanlı ve yanlış bilgiler paylaşmıştır. Bunun üzerine tekrar Twitter üzerinden cevapladım. Çin büyük elçiliği ailemden haber almaya yardımcı olacağını tekrar tekrar belirtmesine rağmen 8 gündür haber yok.

Sn. başkanımızın belirttiği gibi bu zulüm sürdürülemez. Uygur Türklerinin soyu da kurutulamaz, oradakisini bitirse de ki imkansız dışarıda yüzlerce milyon Uygur Türkü vardır. Şu ara Türkiye’de başta Türk Ocakları bütün şubeleriyle olmak üzere pek çok kurum bu zulme ses vermek için her ilde ilçede toplantı düzenliyor. 24 milyon takipçisi olan Mesut Özil 13 Aralık 2019’da Twitter’da yayınladığı mesajı ile bu sorunun daha küresel olmasına, özellikle spor ve sanat camiasının hassasiyet göstermesini sağlamıştır.

Çin devletinin bu yanlış uygulamaları oluşturmaya çalıştığı İYİ ÇİNLİ imajını yok ederken, daha çok insanların Çin’den ve Çinli’den nefret etmesine neden olmaktadır. Çin devleti Kuşak Yol projesinin başarılı olmasını istiyorsa Türk ve İslam Dünyası ile iyi ilişkiler kurmak zorundadır. Mevcut ekonomi diplomasisi veya çıkar lobiciliği ile bu ilişki sürdürülemez. Sınırları içindeki Türklerin ve Müslümanların eşit vatandaşlık ve kendi kültür ve kimliklerini muhafaza etme ekseninde sorunlarını çözmesi en makul olan yoldur. 


ÜYE GİRİŞİ
 Beni Hatırla
twitter facebook
E-Bülten
Arama Yap
İLK YAZI (Meriç COŞKUN)
Bizler çok eski dostlarız. Bizleri bir araya getiren fikrî beraberlik yani Türkçülük mefkûresi, dünya var oldukça, Bilge Kağan’ın deyişiyle “Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe” ilânihaye devam edecek bir ülkü beraberliğidir. Bizlerin bir özelliği daha var. Bu ülkü beraberliği “pazara kadar değil, mezara kadar” ifadesi ile ilk nazarda kararlı bir deyiş gibi görünse bile, bizlerin beraber...
AMAÇ (Salih DİLEK)
Biz 12 Eylül’den evvel Ülkücü mücadelede fiilen bulunmuş, vatanımız ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda hiç bir fedakârlıktan kaçmamış bir dönemin mensublarıyız. Yaşlarımız 50'nin üzerinde. 80 yılına kadar mücadele ortamı içerisinde bir hayli müşterek hâtıralarımız olmasına rağmen hayat telâşı içerisinde birbirimizi ihmâl ettiğimizin farkında...
STRATEJİK VİZYON (Aksakallılar)
Dünya’nın en gözde, fakat belâlı bir coğrafyasında yaşamaktayız. Bu coğrafyada bizden evvel yaşayan milletlerin, ne kendilerinden, ne de kültürlerinden bir eser kalmamıştır. Bu coğrafyada yaşayabilmek için çetin ceviz olmak lazımdır. Dedelerimiz bu noktaya çok dikkat etmiş ve binlerce yıl evvel, Bilge Kaan Başbuğumuz ”Ey Türk, üstte gök çökmedikçe,...
NAMAZ VAKİTLERİ
Son Eklenen Videolar
KURTBOĞAZI ERKENEKONDAN ÇIKIŞ ŞÖLENİMİZ
"Bir Ülkücülük Hikayesi" - Salih DİLEK - 1.2.2014 - Ocakbaşı Sohbeti
FETHİYESPORLU VE KARŞIYAKALI TARAFTARLAR KARŞILIKLI OLARAK ANDIMIZI OKUDU
NEVZAT KÖSOĞLU CENAZE TÖRENİ
ANDIMIZ
Hakkımızda | Üyelik Koşulları | İlk Yazı | Amaç | **STRATEJİK VİZYON BELGESİ** - **AKSAKALLILAR**
Her Hakkı Saklıdır © 2013 eskimeyendostlar.net