Eskimeyen Dostlar
MAKALELER
BÖLÜMLER
ETKİNLİKLER
DUYURULAR
1691 'kez okundu.
2009-10-14
Emin KURU Profesör oldu....

Eskimeyen dostlarımızdan kıymetli ilim adamı sayın Emin KURU Profesör oldu.
Bozkurt kardeşimizi tebrik eder, Yüce Türk milletine hizmet yolunda başarıların devamını temenni ederiz.

Özgeçmiş

Lisans

Gazi Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İş Deneyimi

Gazi Üniversitesi ,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Doçent,-2004- Gazi Üniversitesi ,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Yardımcı Doç.-1995-2004 Turizm Bakanlığı ,Tanıtma-Eğitim Genel Md. Yrd. Gazi Üniversitesi ,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Öğretim Görevlisi-1988-1995 M.E.B. Öğretmen ve İdareci-1980-1988

Medeni Durum

Evli

Çocuk Sayısı

1

Yabancı Diller

İngilizce

İlgi Alanları

Spor Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Program Geliştirme, Spor ve Turizm

 

İdari Görevler

Turizm Bakanlığı Tanıtma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı- 1989-1991

Judo Federasyonu Astbaşkanlığı- 1990

Mamak Bahçelerüstü Spor Kulübü Başkanlığı- 1993

Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği-1999

Vücut Geliştirme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği-1999

Gazi Üniversitesi BESYO Müdür Vekilliği -2006

Gazi Üniversitesi Spor Kulübü Denetçiliği-2009

Üniversite Sporları Federasyonu Organizasyon Komitesi Üyeliği-2009

Bedmıntın Federasyonu Eğitim Kurulu Üyeliği- 2009

Judo Federasyonu Onur Kurulu Üyeliği-2009

 

Yayınları

SSCI ve AHCI İndeksli Dergilerde

Kuru,E.,Türkiyede Spor Seyircilerinde Oluşan Kitlesel Tezahüratın Geleneklerle İlişkisi,Milli Folklor,2009, S.82, 158-163 --> (Tek yazarlı makaleler)

Kuru,E., Eğitim Programlarında Spor Yapılacak Fiziki Ortamlar İle Sporun Psikolojik Nedenli Davranışlarla İlişkisi(Cezaevi Örneği), Eğitim ve Bilim Dergisinde yayın kararı

Kuru,E., Hacı Mukan Munaytpasov ve 19.Yüzyıl Türk Dünyasının Efsaneleşmiş Güreşçileri, Bilig Dergisinde yayın kararı

Diğer İndeksli Dergilerde

Kuru,E., Baştuğ,G.,,Bayan ve Erkek Futbolcuların Psikolojik İhtiyaçlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi,Spormetre,2006, IV(3), 117-126 --> (Tek yazarlı makaleler)

Kuru,E., Baştuğ,G.,,Futbolcuların Kişilik Özellikleri ve Bedenlerini Algılama Düzeylerinin İncelenmesi,Spormetre,2008, VI (2), 95-101 --> (Tek yazarlı makaleler

Ulusal Hakemli Dergilerde

Kuru,E., Güven,B.,Tekerlekli Sandalye ve Koşan Basketbol OyuncularınınPsikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi,S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,, C.10,S.2, 2008,71-82 --> (Ulusal hakemli dergilerde, tam metni basılmış makaleler)

Kuru,E., Çetin,M.,Ç.,,Sporun İlköğretim Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerine Etkisinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi,Selçuk Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi,, C.9,S,1,2007, 22-30 --> (Ulusal hakemli dergilerde, tam metni basılmış makaleler)

Kuru,E., Abakay,U.,Güreş Grekoromen Genç Milli Takım Sporcularının Başarı Motivasyon Düzeylerinin Sportif Tecrübe ve Antreman Sıklığı Açısından İncelenmesi,Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,, C.11,S.1,2009, 75-84 --> (Ulusal hakemli dergilerde, tam metni basılmış makaleler)

Kuru,E., Var,L.,Futbol Seyircilerinin Spor Alanlarındaki Saldırganlık Davranışları Hakkında Betimsel Bir Çalışma (Kırşehir Örneği),Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,, C.10,S.2,2009, 32-43 --> (Ulusal hakemli dergilerde, tam metni basılmış makaleler)

Çetin,M.,Kuru,E.,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi,S.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi,, C.10,S.3,2008 54-68 --> (Ulusal hakemli dergilerde, tam metni basılmış makaleler)

Bayraktar ,G.,Kuru,E.,,Güreş Hakemlerinin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi,Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,, C.1,S.1,2007,44-58 --> (Ulusal hakemli dergilerde, tam metni basılmış makaleler)

Kuru,E., Baştuğ,G., Futbolcuların Bedenlerini Algılama Düzeylerinin Cinsiyet ve Milli Olma Değişkenlerine Göre İncelenmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayın kararı

Çetin, M.Ç. ,Kuru,E., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi,Milli Eğitim Dergisinde yayın kararı

Kuru,E., Çetin,M.Ç., Orta Öğretimdeki Sporcu Öğrencilerin Ana Baba Tutumları,Niğde Üniv.Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisinde yayın kararı

Kuru,E., Karabulut, E.O., Ritim Eğitimi ve Dans Dersi Alan ve Almayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayın kararı

Amen ,M., Kuru,E.,Bayan ve Erkek Futbolcuların Müsabaka Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenlerin Etkisi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayın kararı

Abakay,U., Kuru,E.,Futbolda Antrenör İletişim Ölçeği,(FAİÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayın kararı

Duman,S.,Kuru,E., Almanya'da Yaşayan 13-16 Yaşları Arasında Spor Yapan ve Spor Yapmayan Türk Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması, Niğde Üniv. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisinde yayın kararı

Karabulut,E.O.,Kuru,E., Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayın kararı

Karabulut,E.O., Kuru,E., Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Kişilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi,Ahi Evren Üniv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisinde yayın kararı

Kuru,E., Pulur,A., Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,(Ahi Evran ve Gazi Üniversiteleri Örneği) , Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisinde yayın kararı

Kongreler

E.Kuru,S.Akpınar, D. Aydın, H. Şahan, 10th International Sport Sciences Congress , Bayan Sınıf Öğretmenlerinin Boş Zaman Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma , Bolu , 2008 --> (Tam metni basılmış uluslararası kongre tebliği) 3.7

E.Kuru, U.Abakay, International Scientific Conference , , "Perspectives in Physical Education and Sport" , Köstence-Romanya , 2009 --> (Tam metni basılmış uluslararası kongre tebliği) 7.5

E.Kuru, 1. Dünya Adli Bilimler ve Spor Kongresi , Suçlu Davranışlarında öfke Kontrolü Üzerine Bir Çalışma , Ankara , 2008 --> (Özeti basılmış uluslararası kongre tebliği) 6

E. Kuru, G. Baştuğ, 1. Dünya Adli Bilimler ve Spor Kongresi , Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma , Ankara , 2008 --> (Tam metni basılmış uluslararası kongre tebliği) 7.5

E.Kuru, S. Akpınar, U.Abakay, Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi , Türk Dünyasının Geleceği , Calalabat-Kırgızistan , 2007 --> (Tam metni basılmış uluslararası kongre tebliği)

Konferans Sempozyum Panel

E.Kuru, Kırşehir , Gençlik Sorunları ve Zararlı Alışkanlıklar , 2006 --> (Panelist, konuşmacı olarak yer almak)

E.Kuru,Ankara, Kış Sporlarının Dünü Bugünü Geleceği, 2007

 


ÜYE GİRİŞİ
 Beni Hatırla
twitter facebook
E-Bülten
Arama Yap
İLK YAZI (Meriç COŞKUN)
Bizler çok eski dostlarız. Bizleri bir araya getiren fikrî beraberlik yani Türkçülük mefkûresi, dünya var oldukça, Bilge Kağan’ın deyişiyle “Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe” ilânihaye devam edecek bir ülkü beraberliğidir. Bizlerin bir özelliği daha var. Bu ülkü beraberliği “pazara kadar değil, mezara kadar” ifadesi ile ilk nazarda kararlı bir deyiş gibi görünse bile, bizlerin beraber...
AMAÇ (Salih DİLEK)
Biz 12 Eylül’den evvel Ülkücü mücadelede fiilen bulunmuş, vatanımız ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda hiç bir fedakârlıktan kaçmamış bir dönemin mensublarıyız. Yaşlarımız 50'nin üzerinde. 80 yılına kadar mücadele ortamı içerisinde bir hayli müşterek hâtıralarımız olmasına rağmen hayat telâşı içerisinde birbirimizi ihmâl ettiğimizin farkında...
STRATEJİK VİZYON (Aksakallılar)
Dünya’nın en gözde, fakat belâlı bir coğrafyasında yaşamaktayız. Bu coğrafyada bizden evvel yaşayan milletlerin, ne kendilerinden, ne de kültürlerinden bir eser kalmamıştır. Bu coğrafyada yaşayabilmek için çetin ceviz olmak lazımdır. Dedelerimiz bu noktaya çok dikkat etmiş ve binlerce yıl evvel, Bilge Kaan Başbuğumuz ”Ey Türk, üstte gök çökmedikçe,...
NAMAZ VAKİTLERİ
Son Eklenen Videolar
KURTBOĞAZI ERKENEKONDAN ÇIKIŞ ŞÖLENİMİZ
"Bir Ülkücülük Hikayesi" - Salih DİLEK - 1.2.2014 - Ocakbaşı Sohbeti
FETHİYESPORLU VE KARŞIYAKALI TARAFTARLAR KARŞILIKLI OLARAK ANDIMIZI OKUDU
NEVZAT KÖSOĞLU CENAZE TÖRENİ
ANDIMIZ
Hakkımızda | Üyelik Koşulları | İlk Yazı | Amaç | **STRATEJİK VİZYON BELGESİ** - **AKSAKALLILAR**
Her Hakkı Saklıdır © 2013 eskimeyendostlar.net