Eskimeyen Dostlar
MAKALELER
BÖLÜMLER
ETKİNLİKLER
DUYURULAR
174 'kez okundu.
2022-01-02
Türkiye’de Siyaset ve Ahlak - Eren Doğukan ÇÖLAŞAN

Siyaset ile Ahlak Arasındaki İlişki Kavramı
Ahlak kuralları, diğer tüm alanlarda olduğu gibi, siyaset alanında da geçerli midir? Biraz daha açık soralım. ‘’Şiddete başvurmak, aldatmak veya hile yapmak, yalan söylemek özel hayatta olduğu gibi siyasi hayatta da yanlış mıdır?’’ Aslında bu soruya temel olarak iki farklı cevap verilebilir. Bu cevaplardan ilki, ‘‘özel hayatta yanlış olanın siyasi hayatta da yanlış olacağı’’ şeklindedir. Nitekim bunun, antik çağlardan bu güne kadar gelen hemen hemen bütün büyük kültürler ve düşüncelerde bu görüşün hâkim olduğu söylenebilir. Nitekim bu düşüncenin daha katı savunucularına göre de siyasi liderler, ahlaki kurallara, sıradan vatandaşlardan daha sıkı uymak hatta ve hatta sarılmak zorundadırlar. Çünkü onların politik tercih ve eylemleri, sıradan vatandaşların tercih ve eylemlerine göre daha büyük kitleleri etkilemektedir ve örnek alınmaktadır. İkinci cevaba göre ise ahlak kuralları siyasette uygulanmaz. Bu cevabın ilk felsefi ifadesi ise Platon’un Devlet’inde olduğu gibi söylenebilir. Platon hakkında araştırdığım ve okuduğum bir kaç yazıda ‘’ideal devletin koruyucularının(yöneticilerinin) gerektiğinde kendi vatandaşlarına bile yalan söyleyebilir’’ sözünü içten içe geçirmekte ve kullanılmakta olduğunu biliyorum. Hatta birkaç yazıda ise şu şekilde aktarılmakta ‘’illa ki söylenmesi gerekiyor ise devlet yöneticileri kamu ve devlet faydası için düşmana ve kendi yurttaşlarına karşı yalanı kullanabilirler.’’ Ancak Platon’un siyasi felsefesinde bu hüküm, ‘’kural değil istisnadır!’’. Antik ve Orta Çağın diğer önemli filozofları gibi Platon da, ahlak ve siyasetin birliğine inanmaktadır. Siyaset ve ahlak açısından bir diğer düşünür Walzer’dir. Walzer’e göre ise ‘’yaptığı kötü işlerin ardından siyasetçinin acı ve suçluluk duyması, vicdan azabı çekmesi son derece önemlidir.’’ Acı ve suçluluk duyuyor, vicdan azabı çekiyor olması, siyasetçinin hem pişman olduğunun tezahürüdür, hem de ‘’iyi bir insan olduğunun kanıtıdır.’’


Türkiye’de Siyaset, Siyasetçi ve Ahlak ilişkileri
Siyasi düşünceler literatürünü incelediğimizde, siyaset ile ahlak arasındaki ilişkinin köklü bir geçmişi olduğu görülmektedir. Ülkemizde ise geçmişten bugüne veya bugünden geçmişe dönerek baktığımızda, yurttaşlarımız siyaseten ahlaki düşünceler çıkmazına girerken kimin hangi fikri veya düşünceyi savunduğu hakkında şüphesiz ki sorgulama ve sorma hissiyatına kapılmaktadır. Bu düşünce karmaşasına ve düşünce fikir ayrılığına birkaç örnek vermek gerekirse bu şu şekilde olabilir. Şöyle Varsayalım ki; Siyasetçi A politikasının kamu yararına olduğunu düşünmektedir. Buna mukabil seçmen ise B politikası izlenmesini talep etmektedir. Siyasetçi seçimi kazanabilmek için, seçmene B politikası izleyeceğine dair söz veriyor. Aslında A politikasını yol olarak izleyecektir. Kısacası, siyasetçi yalan söyleyerek seçmeni kandırmaktadır. Yalan söylemek ahlaksızlıktır. Fakat bu yalan, ahlaki bir sonuç elde etmek için söylenmiştir. Çünkü kamu yararı doğuracak olan politika, seçmenin talep ettiği B değil, A’dır. ‘’Burada yalan söyleyen siyasetçi mi suçludur yoksa kendi düşüncesiyle savunma yapabileceğini düşünen seçmen mi ?’’ sorusu ilk olarak aklımıza geliyor ama bu konu da fikriyat ve düşünceye göre değişebileceği gibi, siyasi görüş ayrılıklarında da olduğu üzere tartışmaya açık bir konu haline gelebilmektedir. Ülkemizde bunun gibi görüş ve savunma yapılabilecek birçok düşüncede farklı fikirlerde siyasetçi varken, fikirlerini ve düşüncelerini genel ahlak kurallarından uzak bir şekilde tartışarak vatandaşların antipatisini kazanırken bir kısım vatandaşın da sempatisini kazanıyor. Şu geldiğimiz siyasi ve politik zamanda birçok vatandaş ve birçok insanın siyasetçilerden beklediği tek şey, gelecekleri açısından önemli düşüncelerle ilerlemek ve kamunun doğru bir şekilde yönlendirildiğinden emin olmak. Tek sorunun bu olduğunun birçoğumuz farkındayız. Gelmiş olduğumuz zamanda politika ve siyasi süreç içerisinde tartışmaları, düşünce ve fikir ayrılıklarını en doğru biçimde yönetebilmek, savunabilmek ve geliştirebilmek için ahlaki değerleri daha çok benimsemek ve bu ahlaki değerlere daha fazla sarılmak gerekiyor. Ülkemizde siyasetçilerin yaptıkları birçok hata maalesef en baştan beri anlattığım ve açıkladığım ‘’siyaset ve ahlak ilişkisinden’’ meydana gelmektedir. Son olarak şuna en iyi şekilde inanmak gerekiyor ki geçmiş tarihten bugünlere kadar tüm siyasetçileri incelediğimizde ardında en iyi izleri ‘’Türkiye’de Ahlak ve Siyaset’’ İlişkisini dengeleyen siyasetçiler bırakmıştır.

ÜYE GİRİŞİ
 Beni Hatırla
twitter facebook
E-Bülten
Arama Yap
İLK YAZI (Meriç COŞKUN)
Bizler çok eski dostlarız. Bizleri bir araya getiren fikrî beraberlik yani Türkçülük mefkûresi, dünya var oldukça, Bilge Kağan’ın deyişiyle “Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe” ilânihaye devam edecek bir ülkü beraberliğidir. Bizlerin bir özelliği daha var. Bu ülkü beraberliği “pazara kadar değil, mezara kadar” ifadesi ile ilk nazarda kararlı bir deyiş gibi görünse bile, bizlerin beraber...
AMAÇ (Salih DİLEK)
Biz 12 Eylül’den evvel Ülkücü mücadelede fiilen bulunmuş, vatanımız ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda hiç bir fedakârlıktan kaçmamış bir dönemin mensublarıyız. Yaşlarımız 50'nin üzerinde. 80 yılına kadar mücadele ortamı içerisinde bir hayli müşterek hâtıralarımız olmasına rağmen hayat telâşı içerisinde birbirimizi ihmâl ettiğimizin farkında...
STRATEJİK VİZYON (Aksakallılar)
Dünya’nın en gözde, fakat belâlı bir coğrafyasında yaşamaktayız. Bu coğrafyada bizden evvel yaşayan milletlerin, ne kendilerinden, ne de kültürlerinden bir eser kalmamıştır. Bu coğrafyada yaşayabilmek için çetin ceviz olmak lazımdır. Dedelerimiz bu noktaya çok dikkat etmiş ve binlerce yıl evvel, Bilge Kaan Başbuğumuz ”Ey Türk, üstte gök çökmedikçe,...
NAMAZ VAKİTLERİ
Son Eklenen Videolar
KURTBOĞAZI ERKENEKONDAN ÇIKIŞ ŞÖLENİMİZ
"Bir Ülkücülük Hikayesi" - Salih DİLEK - 1.2.2014 - Ocakbaşı Sohbeti
FETHİYESPORLU VE KARŞIYAKALI TARAFTARLAR KARŞILIKLI OLARAK ANDIMIZI OKUDU
NEVZAT KÖSOĞLU CENAZE TÖRENİ
ANDIMIZ
Hakkımızda | Üyelik Koşulları | İlk Yazı | Amaç | **STRATEJİK VİZYON BELGESİ** - **AKSAKALLILAR**
Her Hakkı Saklıdır © 2013 eskimeyendostlar.net