Eskimeyen Dostlar
MAKALELER
BÖLÜMLER
ETKİNLİKLER
DUYURULAR
Mutafa Demirci'nin kayınvaldesi vefat etti
VEFAT Ankara Sitelerden,Başkent Akademi mezunu Kıymetli kardeşimiz Mustafa Demirci'nin Muhterem kayınvalidesi Nurhan Cankul hanımefendi vefat etti. ...
Hayati YILMAZ'ın annesi vefat etti
ÜLKÜDAŞIMIZ HAYATİ YILMAZ'IN MUHTEREM VALİDELERİ NURİYE YILMAZ HANIMEFENDİ HAK'KA YÜRÜMÜŞTÜR. CENAZESİ 9 ŞUBAT CUMA GÜNÜ ANKARA-CEBECİ ASRİ MEZARLIK C...
Etimesut'lu Haydar YURDABAK vefat etti
Etimesgut Ülkücü Hareketinde müstesna bir yeri olan, MHP eski İl Genel Meclisi Üyesi, Ankara Şeker Fabrikası sondaj Baş Sandörü ve Genel Müdürlük Revi...
Mehmet ÇALIŞKAN'ın annesi vefat etti
Eskimeyen dostlar yönetiminden, Keçiören Belediyesi eski meclis üyesi ,Ankara Akademi mezunu, Beypazarlı ve Sitelerde mali müşavir Muhafazakar Part...
Yücel HACALOĞLU vefat etti
Yücel HACALOĞLU Ağbimizi defnettik. YÜCEL AĞABEY TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN ÖNE ÇIKMAYI SEVMEYEN EN BÜYÜK KAHRAMANLARINDAN BİRİYDİ.. Yücel Hacaloğlu Ağa...
İsmail ÖZKAN beyin hanımı vefat etti
Ülkücü hareketin kurucularından Basın-İş sendikası eski genel başkanı 12 Eylüle kadar MHP, MYK üyesi Genel sekreter yardımcısı Emekli Sendikacılar ...
Şevki ALTUNTAŞ Vefat etti
eskimeyendostlar.net 11 Ekim, 14:07 ·  Eskimeyen dostlarımızdan Dikmen'de ikamet eden,Kırşehir'li kıymetli ülküdaşım...
HAYRETTİN ÖZDEMİR'İN ANNESİ VEFAT ETTİ
21.DÖNEM MHP ANKARA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR'İN KAYIN VALİDESİ EMİNE KARABİBER HANIMEFENDİ RAHMETLİ OLMUŞTUR. CENAZE 25 NİSAN SALI GÜNÜ KIRIKKA...
Süleyman ERDİNÇ Vefat etti
1974 – 1975 Türk Metal Sendikası Seydişehir Şube Başkanı, sonradan Türk Metal Sendikası Genel Merkezi Mali sekreterliği de yapan kıymetli ülküdaşımız ...
Çalışma bakanlığından emekli iş müfettişi makina Mühendisi İlkin ÇİFTÇİ vefat etti
Ankara Ziraat Fakültesi 57'lerinden Denizcilik eski müsteşar yardımcısı Devremiz ülküdaşımız Taner ÇİFTÇİ'nin  Kıymetli eşi  Çalışma bak...
914 'kez okundu.
2017-04-24
24.NİSAN.1983 EROL GÜNGÖR HOCAMIZIN VEFATI

Erol Güngör, 25 Kasım 1938 tarihinde Kırşehir'in Kayabaşı mahallesinde doğmuştur.

Ahi kültürünün merkezi olan Kırşehir'de doğup büyümesi, onun derin bir Osmanlı kültürü ile donanmasına vesile olmuştur. Anadolu'nun vatanlaşması ve millî birliğin sağlanması konusunda Kırşehir?in önemi çok büyüktür. Güngör de bu güzel vatan köşesinde doğup büyümenin gururunu ömür boyu yüreğinde hissetmiştir.

Erol Güngör'ün kişiliği, Anadolu'nun vatanlaşması sürecinde büyük emekleri ve katkıları olan Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran-ı Veli, Âşık Paşa, Yunus Emre, Şeyh Süleyman Türkmanî, Ahmed-i Gülşehrî gibi abide şahsiyetlerinin diyarında şekillenmiştir. Bu şahsiyetlerden aldığı ilhamla yoğrulan kişiliğini ve duruşunu hayatı boyunca muhafaza etmiş ve vakur duruşundan hiçbir zaman taviz vermemiştir.Erol Güngör, 25 Kasım 1938?de Kırşehir'de doğdu. Babası Hacı Hafızoğulları?ndan Abdullah Sabri Bey, annesi Zelîha Gülşen Hanım'dır. Dedesi, Ahî Evran Camii imamı ve Kırşehir'deki ahî tekkesinin son şeyhi Hafız Osman Efendi'dir. 

İlk ve orta tahsilini memleketinde yaptı; 1956'da Kırşehir lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Bir süre orada okuduktan sonra Fethi Gemuhluoğlu tarafından Mümtaz Turhan'a tanıtıldı. Mümtaz Turhan'ın teşviki neticesinde Hukuk Fakültesi'nden ayrılıp Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne geçti. 

Erol Güngör, 1957 senesinde kendi fakültesinde memurluğa başladı. Bu yıllarda Fransızca yanında İngilizce'yi de öğrendi. (Bana kendisinin söylediğine göre, Marmara Kahvesinde bir buçuk sayfalık İngilizce bir metni birisine tercüme ettirerek İngilizce'yi öğrenmiştir). Arapça ve Farsça metinleri okur ve anlardı. Misafir Prof. Hans'in laboratuar asistanlığını yaptı ve derslerini Türkçe'ye çevirdi. 1961'de fakülteyi bitirince Tecrübî Psikoloji Kürsüsü'ne asistan tayin edildi. Bu esnada Türkiye'de yeni bilim dalı olan Sosyal Psikoloji sahasına ilgi duydu ve o sahaya yöneldi. Tanınmış sosyal psikolog Krech ve Crutchfield'in ortak eserini Sosyal Psikoloji adıyla dilimize çevirdi. Bilimsel çalışmalarının yanında çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazdı, yorumlar yaptı; kamuoyunu muhtelif konularda hem aydınlattı, hem onları düşündürdü, hem de muhtelif meselelere çözümler getirdi. 1965 yılında Mümtaz Turhan'ın nezaretinde hazırladığı Kelâmî (Verbal) Yapılarda Estetik Organizasyon adındaki tez çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 1966'da davet üzerine gittiği Colorado Üniversitesinden sosyal psikolog Keneth Hammond'un yanında iki sene çalıştı. Orada Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde milletlerarası bir ekibin çalışmasına katıldı. Yurda dönüşte sosyal psikoloji derslerini yürüttü. 1969-1970 arası askerliğini yaptı (=Piyade okulunda altı ay beraberdik ve bütün ders notlarını eski harflerle tutardı.) Aynı yıl, Şahıslar Arası İhtilafların Çözümünde Lisanın Rolü adlı teziyle üniversite doçenti oldu. 

Erol Güngör, ilmî çalışmalarının yanında çeşitli toplumsal ve kültürel faaliyetlere katıldı. Küçük bir divanı olacak kadar şairliği vardı. Türk musıkîsini bir kısım makamlarıyla icra edebilecek kadar musıkîye vakıftı. Divan Edebiyatına vakıftı. Muharrem Ergin'in dediğine göre Türk dilinin inceliklerini bir dilci, Türk tarihini bir tarihçi, Türk edebiyatını bir Türk edebiyatı tarihçisi kadar iyi bilirdi. Liselere mecburî ahlâk dersi konulduğu zaman Yaşar Erol, Ahmet Tekin ve Emin Işık ile birlikte ortaokul ve liseler için ahlâk dersleri; Sabri Özbaydar, Belma Özbaydar ve Ayhan Songar ile birlikte liselere ve yaygın eğitim yüksek okullarına psikoloji ders kitaplarını yazdı. 

Yazıları ve Makaleleri: Diriliş (=Daha çok Kierkegaard?dan tercümeler), Türk Yurdu, Hisar, Yol, Töre, Türk Edebiyatı, Millî Kültür, Yeni Düşünce, Yeni Sözcü, Türk Kültürü, Millî Eğitim ve Kültür, Konevî, Hamle, Ortadoğu (=daha çok başmakale), Millet gibi dergi ve gazetelerde geniş tabanlı bir okuyucu kitlesine ulaştı. Devlet Planlama Teşkilatı "Millî Kültür Özel İhtisas Komisyonu"nda beraber çalıştık. Ayrıca Millî Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının çeşitli komisyonlarında muhtelif görevler aldı. 1978?de genel değerler sistemiyle ahlâkî değerler arasındaki münasebetleri sosyo-psikolojik açıdan inceleyen Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar isimli takdim teziyle profesör oldu. 1982 yılında Selçuk Üniversitesi?ne rektör tayin edildi. Rektörlük yaptığı sekiz aylık dönemde Konya?da kendisini sokaktaki sıradan insanlara bile sevdirmesini bildi. Denebilir ki hiçbir rektör halka onun kadar yakın ve halkla bu derece samimi olamamıştır. Bu, onun içinden çıktığı milletin millî kültürünü ve bütün manevî değerlerini bizzat günlük hayatında yaşamasının tabiî bir neticesidir; aynı zamanda kendisini halk saflarında sıradan bir halk çocuğu olarak görmüş olmasındandır. Erol Güngör, 24 Nisan 1983 günü eşyasını taşımak için geldiği İstanbul?da Dâr-ı Beka?ya intikal etti.

Eserleri: Erol Güngör?ün kitap, makale, ansiklopedi maddesi, ders kitabı deneme ve tercüme tarzındaki yayınları, sayıca 300 civarındadır. Yukarıda tez olarak hazırladığı kitaplarına ilave olarak şu eserlerini de kaydetmek lâzımdır: (=Bunları, telif ve tercüme olarak ayırabiliriz.) 

Telif Eserleri: 1. Türkiye?de Misyoner Faaliyetleri (E. Kırşehirlioğlu takma adıyla, İstanbul, 1963, 3.baskı, 2005). Üniversite 1. sınıfta iken arşivlere girerek hazırladığı bir seminer metninin sonradan hiç değiştirilmeden neşredilmiş şekli. Erol Güngör, burada yabancı kültür hakimiyeti ile Türkiye'deki Hıristiyanlık propagandası yapan misyonerlerin ve Patrikhane?nin ilişkilerini tarihî vesikalara dayanarak ortaya koymaktadır. O, meseleye misyonerliğin kurumlaşması ve kültür değiştirilmesi açısından bakmaktadır. 2. Türk Kültürü ve Milliyetçilik (İstanbul, 1975, 16. baskı, 2004). Bu kitapta Erol Güngör, milliyetçi düşüncenin gelişimini ve Türk kültürü ile milliyetçiliğin bu gelişim çizgisi içinde kazandığı dayanakları, sosyal psikoloji açısından muhtelif yazılarda incelemektedir. Eser sistematik olarak yazılmış değildir. 3. Kültür Değişmeleri ve Milliyetçilik (Ankara, 1980, 13. baskı 1999). Erol Güngör, bu kitapta teknolojinin kültür değişmesi üzerindeki tesirini ele alarak teknolojinin değer yaratıp yaratmayacağını tartışır ve değer yaratmadığı tezini savunur . Ayrıca millî tarih, örf ve âdetler ve millî karakteri inceleyerek çağdaş bir kültür yaratmanın yollarını araştırır. Bu eser de makalelerden müteşekkildir ama eserin bir bütünlüğü vardır. 4. İslam'ın Bugünkü Meseleleri (İstanbul, 1981, 14. baskı, 2005). Erol Güngör'ün baştan sona bir sistem dairesinde Hicret'in 15. asrına girilmesi münasebetiyle yazdığı eseri. Erol Güngör, burada meseleyi bir medeniyet meselesi ve çapında ele alarak Müslümanların Batı medeniyeti karşısında yeni bir medeniyet kurmak ve bunu kabul ettirmek mecburiyetinde oldukları fikrini ana fikir olarak işlemiştir. O, İslâm?ın ve İslâm dünyasının meselelerine bu açıdan bakmıştır. 5. İslâm Tasavvufunun Meseleleri (İstanbul, 1982, 8. baskı, 2004). Erol Güngör'ün bu kitabı da çok sistematik yazılmış olup makalelerden teşekkül etmiş değildir. Önceki eserinde eksik kalan İslâm tasavvufu meselesini burada ayrıca ve etraflıca ele almış, sosyal psikoloji açısından tasavvufun tarihî teşekkülünü ve İslam?daki yerini, müspet ve menfi derin tesirlerini ortaya koymuştur. 6. Dünden Bugünden Tarih-Kültür Milliyetçilik (İstanbul, 1982, 10. baskı, 2005). Erol Güngör, bu kitabında tarih, dil, düşünce, yabancı ve millî kültür, din eğitimi ve milliyetçilerin birleşmesi gibi meseleler üzerine yazdığı makaleleri toplamıştır. 7. Tarihte Türkler (İstanbul, 1988 12. baskı, 2005). Bu kitap, Erol Güngör?ün siyaset, kültür ve medeniyet tarihini öğrencilere ve geniş halk tabakalarına sevdirmek için kaleme aldığı tamamlanamamış bir eseridir. 8. Sosyal Meseleler ve Aydınlar (İstanbul, 5. baskı, 2003). 9. Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk (İstanbul, 4. baskı, 2005). 

Tercümeleri: Yukarıda adı geçen eserlere ilaveten W. Rostow?dan İktisadî Gelişmenin Merhaleleri, Kenetth Boulding?den Yirminci Asrın Mânâsı, John Nef?ten Sanayileşmenin Kültür Temelleri, Raymond Aron?dan Sınıf Mücadelesi, Paul Hazard?dan Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme, Robert Downs?tan Dünyayı Değiştiren Kitaplar (Bu kitaba takdim yazısı yazan Erol Güngör, mütercim olarak adını kullanmamıştır.)

ÜYE GİRİŞİ
 Beni Hatırla
twitter facebook
E-Bülten
Arama Yap
İLK YAZI (Meriç COŞKUN)
Bizler çok eski dostlarız. Bizleri bir araya getiren fikrî beraberlik yani Türkçülük mefkûresi, dünya var oldukça, Bilge Kağan’ın deyişiyle “Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe” ilânihaye devam edecek bir ülkü beraberliğidir. Bizlerin bir özelliği daha var. Bu ülkü beraberliği “pazara kadar değil, mezara kadar” ifadesi ile ilk nazarda kararlı bir deyiş gibi görünse bile, bizlerin beraber...
AMAÇ (Salih DİLEK)
Biz 12 Eylül’den evvel Ülkücü mücadelede fiilen bulunmuş, vatanımız ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda hiç bir fedakârlıktan kaçmamış bir dönemin mensublarıyız. Yaşlarımız 50'nin üzerinde. 80 yılına kadar mücadele ortamı içerisinde bir hayli müşterek hâtıralarımız olmasına rağmen hayat telâşı içerisinde birbirimizi ihmâl ettiğimizin farkında...
STRATEJİK VİZYON (Aksakallılar)
Dünya’nın en gözde, fakat belâlı bir coğrafyasında yaşamaktayız. Bu coğrafyada bizden evvel yaşayan milletlerin, ne kendilerinden, ne de kültürlerinden bir eser kalmamıştır. Bu coğrafyada yaşayabilmek için çetin ceviz olmak lazımdır. Dedelerimiz bu noktaya çok dikkat etmiş ve binlerce yıl evvel, Bilge Kaan Başbuğumuz ”Ey Türk, üstte gök çökmedikçe,...
NAMAZ VAKİTLERİ
Son Eklenen Videolar
KURTBOĞAZI ERKENEKONDAN ÇIKIŞ ŞÖLENİMİZ
"Bir Ülkücülük Hikayesi" - Salih DİLEK - 1.2.2014 - Ocakbaşı Sohbeti
FETHİYESPORLU VE KARŞIYAKALI TARAFTARLAR KARŞILIKLI OLARAK ANDIMIZI OKUDU
NEVZAT KÖSOĞLU CENAZE TÖRENİ
ANDIMIZ
Hakkımızda | Üyelik Koşulları | İlk Yazı | Amaç | **STRATEJİK VİZYON BELGESİ** - **AKSAKALLILAR**
Her Hakkı Saklıdır © 2013 eskimeyendostlar.net