Eskimeyen Dostlar
MAKALELER
BÖLÜMLER
ETKİNLİKLER
DUYURULAR
2883 'kez okundu.
2007-06-19
46 YIL ÖNCE DÜNDAR TAŞER'İN MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK TARİFİ

  

   27 Mayıs 1960 Hareketini gerçekleştiren Millî Birlik Komitesi'nin 38 üyesinden biri olan Dündar Taşer'i 35 yıl önce 1972 yılının 13 Haziran'ında elim bir trafik kazası sonunda kaybetmiştik. 13 Kasım'da yapılan bir iç darbe ile Alparslan Türkeş ve arkadaşları değişik ülkelere  müşavir sıfatı ile sürgüne gönderilmişlerdi.Dündar Taşer önce Fas'ın başkenti Rabat'a, oradan da İsviçre'nin Bern şehrine gönderilmişti. Taşer'in İsviçre'de tuttuğu defterinin 49. ve 50. sayfalarında millet meselesine bakışı aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştı:

    "Türk  miliyetçisiyiz Türkçüyüz. Türkçülük, Türk Milletini sevmek; Türk Milletinin yaşaması, yükselmesi, Türk kültürünün korunması, yükseltilmesi için hizmetinde bulunmaktır.

    Türk nedir? Mensubu olmakla övünç duyduğumuz milletin adı Türk'tür.

    (Devletlerarası özel hukukta) Hukukî mânada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olan (tebaası olan) herkese Türk denir.

   (Devletlerarası genel kabule göre) Siyasi mânada  Türk  milleti, bu devletin kurucusu ve sahibi olan insan unsurunun ismidir.

   (Tarihî ve hakiki anlamda Türk, tarihin bilinen devirlerinden beri Doğu Asya'dan, Orta Avrupa ve Yakın Doğu'ya kadar uzanan alanda yaşamış, devletler kurmuştur.) (Parantez içerisindeki bu bölümün üzeri çizilmiştir.)

   Biz, tarihi ve gerçek anlamıyla: Türklük şuur ve kültürüne sahip kişi veya toplumu Türk kabul ederiz.

   Milletler, tabiat ve tarihin eseridirler. Teşekkül tarzı, tarih ve yaşadıkları tabiattaki farklar, her millet için özel tarifi zorunlu kılar.

   Soy, ırk, dil, dilek, vatan birliğine sahip insanların topluluğu, şeklindeki bir tarif, bütün milletleri kapsamaz. Her milletin teşekkülünde bu şartlardan biri  (kanıttır). Milletler ölümsüz değildir. Doğarlar, büyürler, gelişir, değişir, ihtiyarlar ölebilirler. Tarih medeniyetlerin olduğu kadar milletlerin de mezarıdır.

   Devletle millet, her zaman, çok defa ayniyet ifade etmez. Devlet siyasi, hukuki bir organizasyondur. Millet, beşeri bir vakıadır. Millet bir devletin yapımcısı, sahibi, hadimi veya tabii mahkûmu olabilir.Millet devletin beşeri unsurunun bir kısmı veya tamamı olabilir. Milletle devletin aynı olmayışı bir milletin, bitişik veya aynı coğrafyalarda birçok devletlerin sahip ve hâkimi yahut tabii olması, durumu şeklinde müşahede edilebilir.

   (Ayrı bir millet olarak vücut buluşa sebep olan temel faktörün zaman içinde duyulan, müşterek kültür, bir arada yaşama arzusu dileği)

   Müşterek kültür; Millîkültür adını verdiğimiz bu faktörler, toplama toplumu diğer toplumlara karşı müstakil şahsiyet ve şuur sahibi kılar.Bir milletin mensubu kişiler kendilerini bu şahsıyetle ihata edimiş hissederler, bu şuuru duyarlar.

   Müşterek kültür ve millet şuuru; kişilerde, o millet içinde yaşama zorunluluğu, arzusu, dileği de yaratır.

   Millet,özellik ve bağımsızlık taşıyan bir kültür ve bir şuurdur. Bir milletin fertleri aynı soydan olabilirler veya olmayabilirler; aynı dili konuşabilirler veya konuşamayabilirler. Aynı siyasi coğrafyada  yaşayabilirler veya yaşamayabilirler. Aynı din ve mezhebe sahip olabilir veya olmayabilirler. Aynı devletin tebaası olabilirler veya olmayabilirler. Faakat bu halde genel olarak, onları bir milletin çocukları yapan özel şahsiyeti olan bir kültüre ve bir millet olmanın şuuruna sahiptirler.

   Milliyetçilik, milli kültürünü ve millet olma şuurunu koruma, yaşatma arzu ve ifadesidir.

   Bizim için Türk milleti,, zaman ve makâna tabi olmaksızın, Türklük kültür ve şuuruna sahip beşeri unsurdur.

   (Soyu,ırkı Türk olan pek çok kimse, yabancı millet  ve kültürlerin hizmetinde bulunmuşlardır. Bunlar, Türklük şuurlarını kayb ve hizmetinde bulundukları milletin, kültürünü benimseyerek, ona katıldıkları andan itibaren Türk sayılamazlar.

   Soyları Türk olmayan pek  çok kimse de Türk milletinin hizmetine girmiş, Türk kültürünü ve şuurunu benimsemişlerdir. Bunlar Türk'türler.)

   Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk milletinin

kurduğu devletlerden birisidir. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve sahibi olan Türk milletinin İstiklâl Savaşı ile kurtarabildiği vatan parçasıdır.

   Bu vatan toprakları üzerinde yaşayan Türklük şuurunu taşıyan, Türk kültürünü benimseyen herkes Türk'tür."

   Dündar ağabeyi rahmetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun.

Not: Bu metin Türk Yurdu Dergisinin Haziran/2007  tarihli sayısında İbrahim Metin tarafından yayına hazırlanmıştır.

 


ÜYE GİRİŞİ
 Beni Hatırla
twitter facebook
E-Bülten
Arama Yap
İLK YAZI (Meriç COŞKUN)
Bizler çok eski dostlarız. Bizleri bir araya getiren fikrî beraberlik yani Türkçülük mefkûresi, dünya var oldukça, Bilge Kağan’ın deyişiyle “Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe” ilânihaye devam edecek bir ülkü beraberliğidir. Bizlerin bir özelliği daha var. Bu ülkü beraberliği “pazara kadar değil, mezara kadar” ifadesi ile ilk nazarda kararlı bir deyiş gibi görünse bile, bizlerin beraber...
AMAÇ (Salih DİLEK)
Biz 12 Eylül’den evvel Ülkücü mücadelede fiilen bulunmuş, vatanımız ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda hiç bir fedakârlıktan kaçmamış bir dönemin mensublarıyız. Yaşlarımız 50'nin üzerinde. 80 yılına kadar mücadele ortamı içerisinde bir hayli müşterek hâtıralarımız olmasına rağmen hayat telâşı içerisinde birbirimizi ihmâl ettiğimizin farkında...
STRATEJİK VİZYON (Aksakallılar)
Dünya’nın en gözde, fakat belâlı bir coğrafyasında yaşamaktayız. Bu coğrafyada bizden evvel yaşayan milletlerin, ne kendilerinden, ne de kültürlerinden bir eser kalmamıştır. Bu coğrafyada yaşayabilmek için çetin ceviz olmak lazımdır. Dedelerimiz bu noktaya çok dikkat etmiş ve binlerce yıl evvel, Bilge Kaan Başbuğumuz ”Ey Türk, üstte gök çökmedikçe,...
NAMAZ VAKİTLERİ
Son Eklenen Videolar
KURTBOĞAZI ERKENEKONDAN ÇIKIŞ ŞÖLENİMİZ
"Bir Ülkücülük Hikayesi" - Salih DİLEK - 1.2.2014 - Ocakbaşı Sohbeti
FETHİYESPORLU VE KARŞIYAKALI TARAFTARLAR KARŞILIKLI OLARAK ANDIMIZI OKUDU
NEVZAT KÖSOĞLU CENAZE TÖRENİ
ANDIMIZ
Hakkımızda | Üyelik Koşulları | İlk Yazı | Amaç | **STRATEJİK VİZYON BELGESİ** - **AKSAKALLILAR**
Her Hakkı Saklıdır © 2013 eskimeyendostlar.net