Eskimeyen Dostlar
MAKALELER
BÖLÜMLER
ETKİNLİKLER
DUYURULAR
32784 'kez okundu.
2016-02-03
CKMP + MHP'nin ÇOK KISA TARİHÇESİ / Salih DİLEK

                 
                  

                       CKMP + MHP'nin  ÇOK KISA TARİHÇESİ

                       Milliyetçi Hareket Partisi mensubu bir hayli arkadaşımızın partinin tarihçelerini tam bilmediklerini müşahade ettiğimizden   bu kısa yazıyı yazmayı faydalı gördük.

                       MHP bu günlere aşağıdaki merhaleleri aşarak gelmiştir. Şöyle ki:

                 20 Temmuz 1948 yılında Mareşal Fevzi Çakmak'ın genel başkanlığı altında Millet Partisi kuruldu. 10 Nisan 1950'de Mareşal Fevzi Çakmak vefat etti, cenazesinde çok büyük gösteriler olunca, 1953'de Millet Partisi kapatıldı. 10 Şubat 1954'de Kapatılan Millet Partisi'nin devamı olarak Ahmet Tahtakılıç'ın Genel Başkanlığında Cumhuriyetçi Millet Partisi kuruldu, bu parti 16 Ekim 1958'de Remzi Oğuz Arık'ın Genel Başkanlığını yaptığı Türkiye Köylü Partisi ile birleşerek CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ (CKMP) adını aldı. Osman Bölükbaşı da ilk Genel Başkanı oldu. CKMP 1961 seçimlerinde % 14 oy alarak 3.ncü Parti olarak meclise girdi. Nisan 1962'de Bölükbaşı Parti Genel Başkanlığından ve üyeliğinden istifa ederek, 13 Haziran 1962'de kendisi Millet Partisini yeniden kurdu. CKMP'nin Bölükbaşı'ndan boşalan Genel Başkanlığına Ahmet Oğuz getirildi. 31 Mart 1965 Yılında Mehmet ALTINSOY, İsmail Hakkı YILANLIOĞLU ve arkadaşlarının daveti ile 31.Mart.1965 Tarihinde Alparslan TÜRKEŞ ve arkadaşları (14 ler'in bir kısmı) CKMP'ye üye oldular.
A.TÜRKEŞ 21.Nisan 1965 Yılında Parti genel müfettişi oldu

                  30 Temmuz - 01 Ağustos 1965 Yılında Genel seçimlerden evvel Ankara / Kızılay'da bulunan Büyük Sinemada Gökhan EVLİYAOĞLU'nun Divan Başkanlığını yaptığı CKMP Genel Kurulunda  Alparslan TÜRKEŞ Genel Başkan oldu.   10 Ekim 1965 Seçimlerinde CKMP % 2.2 oy alarak "Millî bakiye" seçim sistemi ile 11 Milletvekili çıkardı. 17 Mart 1966'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Alparslan TÜRKEŞ Genel Kurmay Başkanlarının Cumhurbaşkanı olmaları geleneğini bozmak için, Cumhurbaşkanlığına aday olduysa da Cevdet SUNAY Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı oldu.

                                                      24 - 25 Kasım 1967 Akay'daki Saray Düğün salonunda yapılan Genel Kurulda, TÜRKEŞ Dokuz Işığı açıkladı salonda Bozkurtlar Marşı söylenerek CKMP'ye "milliyetçi-Türkçü" fikir damgasını vurdu.
                  Bu genel kurul evveli amblem değişikliği söz konusu olmasına rağmen Türkeş beyin isteği ile amblem ve isim değişikliği konuları gündeme getirilmedi.

 


SALİH DİLEK VE ERSAN BOCUTOĞLU CKMP'NİN ÇELENGİNİ ZAFER ANITINA GÖTÜRÜRKEN                     O gün Genel Kurul salonundan Zafer Meydanındaki Atatürk heykeline Adana'dan gelen mehter takımı eşliğinde gençler yürüyüş yaparak çelenk götürdüğünde ilk defa "BAŞBUĞ TÜRKEŞ" sloganı toplu halde söylendi. Hatta A.TÜRKEŞ bu slogana önce  karşı çıktıysa da gençlerin ısrarı karşısında sonradan benimsedi.
 

   
CKMP adı ile Ankara İl Teşkilatının son Genel Kurulu Cebeci (S.B.F'nin yanındaki ) düğün salonu.
Soldan:  Hasan Basri ÖNGEL, Salih DİLEK, Mehmet ELTURAN, İbrahim DOĞAN, Bögüalp HACIRÖMEROĞLU ve Sedat ABACI.

                   8 - 9 Şubat 1969 Yılında Adana'da heyacanlı bir şekilde yapılan CKMP Genel Kurulunda partinin adı "Milliyetçi Hareket Partisi", amblemi de "üç hilal" oldu. Genel kurulda Divan başkanlığına önce Orhan KALELİ seçildiysede,sonradan güvensizlik oyuyla düşürülüp yerine Tevfik Fikret KILIÇKAYA Getirilmişdi.
                  
12 Ekim 1969 Seçimlerinde % 3 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi oyunu arttırmış olmasına rağmen millî  bakiye sistemi kalktığı, yerine nispi temsil sistemi konduğu için sadece Alparslan TÜRKEŞ'i Adana'dan Milletvekili çıkardı (Millî Bakiye sistemi uygulansaydı 15 vekil çıkartacaktık).

           
Muhittin ÇOLAK ve arkadaşları Ankara / Kızılaydaki Yüksel caddesi ile Konur Sokağın kesiştiği
yerdeki Genel Merkez binasına CKMP tabelasını indirip M.H.P. tabelasını asarken.

               
                       9 - 10 Mayıs 1971'de MHP 10.ncu kurultayını yaptı.

                       9 - 10 Haziran 1973'de MHP 11.ci kurultayını yaptı. 14 Ekim 1973 Seçiminde % 3.4 oy alarak 3 Milletvekili çıkardık ve Süleyman DEMİREL'in Başbakanlığında kurulan 1.nci Milliyetçi Cephe (MC) hükümetine 2 bakanlık alarak iştirak ettik. Alparslan TÜRKEŞ : Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı,  Mustafa Kemal ERKOVAN : Devlet Bakanı.

            


                      17 - 18 Mayıs 1975'de MHP 12.nci kurultayını yaptı.

                   23 -24 Nisan 1977'de 13.ncü kurultayını yaptı. 5 Haziran 1977 Seçimlerinde % 6.4 oy alarak 16 Milletvekili çıkardı  ve yine Süleyman DEMİREL'in Başbakanlığı'nda 2.nci Milliyetçi Cephe hükümetinde 5 bakanlık aldı. Alparslan TÜRKEŞ : Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı, Sadi SOMUNCUOĞLU : Devlet Bakanı, Gün SAZAK : Gümrük ve Tekel Bakanı, Cengiz GÖKÇEK : Sağlık Bakanı, Agâh Oktay GÜNER : Sanayi ve Ticaret Bakanı.

                      12 EYLÜL 1980 Yılında Askeri ihtilal oldu, partilerin faaliyetleri durduruldu. 16 Ekim 1981'de bütün partiler kapatıldı.

    
Muhafazakar Partinin Kuruluş Çalışmaları
Mehmet PAMAK, Sabahattin ÇANKAYA, Ali KOÇ, Salih DİLEK, Fikret MURATHANLI, İbrahim AHİ, Muzaffer TÜRKOĞLU,                  Ömer ERŞEKERCİ,          

 

                     7 Temmuz 1983'de Alparslan TÜRKEŞ'in talimatıyla Mehmet PAMAK Genel Başkanlığında MHP'nin devamı olarak Muhafazakar Parti kuruldu, amblemi de çınar ağacı idi. 30 Kasım 1985'de yapılan Genel Kurulda Muhafazakar Partinin adı Milliyetçi Çalışma Partisi olarak değiştirildi. Genel Başkanlığına da Ali KOÇ geldi.

                                      Sol ayaktakiler Kemal İNANDI ile Ahmet KARACA imzalayan İsmail Hakkı YILANLIOĞLU  


Ali KOÇ'un istifası ile önce İsmail Hakki YILANLIOĞLU sonra Naci KAMBUROĞLU Milliyetçi Çalışma Partisi genel başkanlığına vekalet ettiler. 19 Nisan 1987 Yılında Milliyetçi Çalışma Partisinin Genel Kurulunda Abdülkerim DOĞRU genel başkan oldu. Bu arada yapılan Anayasa değişikliği referandumdan sonra siyasi yasaklığı kalkan Alparslan TÜRKEŞ, 4 Ekim 1987'de MÇP Genel Başkanı oldu.
                  Bundan sonra yapılan bir kanun değişikliği ile 12 EYLÜL de kapatılan bütün partilerin açılmasına ve mallarının iadesine karar verildi. Açılan MHP'nin başına kayyum olarak Sadi SOMUNCUOĞLU, Necati GÜLTEKİN ve arkadaşları getirildi. 27 Aralık 1992'de Ankara Söğütözündeki Yükseliş Kolejinde Sadi SOMUNCUOĞLU'nun divan başkanlığını yaptığı 1977 yılı MHP üst kurul delegeleri ile toplanan MHP'nin kurultayında Alparslan TÜRKEŞ'in isteği ile Milliyetçi Hareket Partisi fesh oldu.
                  24 Ocak 1993'de Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Kurulunu yaparak adını değiştirip delegelerin oybirliği ile adını Milliyetçi Hareket Partisi yaptı. Genel Başkanlığa tekrar Alparslan TÜRKEŞ geldi. 1995/Aralık ayı seçimlerinde % 8.2 oy alan MHP % 10 barajını aşamadığından milletvekili çıkaramadı.
                       4 Nisan 1997   günü Alparlan TÜRKEŞ vefat etti. Türkeş beyin vefatından sonra partiyi Teşkilatlandırmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhittin ÇOLAK temsil etmiş;daha sonra MYK kararıyla Tuğrul TÜRKEŞ vekâlet etmiştir. 6 Temmuz 1997 tarihinde yapılan olağanüstü kurultayda   Devlet BAHÇELİ  genel başkan seçilmiştir.
                      18 Nisan 1999 genel seçimlerinde MHP % 17.98 oy alarak 129 milletvekili çıkardı. DSP-MHP ve ANAP koalisyonunda bir başbakan yardımcılığı ve 12 bakanlık alarak koalisyonun 2.büyük ortağı oldu.
                      2002 tarihinde Genel Başkan Devlet BAHÇELİ 3 Kasım'da seçim kararı aldı.Yapılan seçimlerde MHP % 8.3 oy alarak baraj altında kalarak parlamentoya temsilci sokamadı.
                    22 Temmuz  2007 tarihinde yapılan genel seçimlerinde MHP % 14.7 oy alarak 71 milletvekili ile mecliste temsil imkânı buldu.
                        29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 1 büyükşehir, 10 il toplamda 490 belediye başkanlığı kazanmıştır.
                       12 Haziran 2011 milletvekili genel seçimlerinde % 12.98 oy alarak 53 milletvekili ile mecliste temsil edilmiştir.
                         7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimlerinde % 16.03 oy alarak meclise 80 milletvekili sokmuştur.
                         1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde ise oyları % 11.93'e, milletvekili sayısı ise 40'a düşmüştür.
                   
                   Türk Milletinin geleceğinin güvencesi olan Milliyetçi Hareket Partisinin bundan sonra da mücadelesine devam ettiği gibi başarı ile siyasi iktidar olma hedefini başaracağından hiç şüphemiz yoktur. Bu yolda mücadele eden arkadaşlarımıza üstün başarılar dilerken geçmişte bu dava uğrunda şehit olan ve sonradan vefat etmiş ülküdaşlarımızı rahmetle anar, gazi arkadaşlarımıza da sağlıklı ömürler dileriz.  18 Kasım 2015


ÜYE GİRİŞİ
 Beni Hatırla
twitter facebook
E-Bülten
Arama Yap
İLK YAZI (Meriç COŞKUN)
Bizler çok eski dostlarız. Bizleri bir araya getiren fikrî beraberlik yani Türkçülük mefkûresi, dünya var oldukça, Bilge Kağan’ın deyişiyle “Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe” ilânihaye devam edecek bir ülkü beraberliğidir. Bizlerin bir özelliği daha var. Bu ülkü beraberliği “pazara kadar değil, mezara kadar” ifadesi ile ilk nazarda kararlı bir deyiş gibi görünse bile, bizlerin beraber...
AMAÇ (Salih DİLEK)
Biz 12 Eylül’den evvel Ülkücü mücadelede fiilen bulunmuş, vatanımız ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda hiç bir fedakârlıktan kaçmamış bir dönemin mensublarıyız. Yaşlarımız 50'nin üzerinde. 80 yılına kadar mücadele ortamı içerisinde bir hayli müşterek hâtıralarımız olmasına rağmen hayat telâşı içerisinde birbirimizi ihmâl ettiğimizin farkında...
STRATEJİK VİZYON (Aksakallılar)
Dünya’nın en gözde, fakat belâlı bir coğrafyasında yaşamaktayız. Bu coğrafyada bizden evvel yaşayan milletlerin, ne kendilerinden, ne de kültürlerinden bir eser kalmamıştır. Bu coğrafyada yaşayabilmek için çetin ceviz olmak lazımdır. Dedelerimiz bu noktaya çok dikkat etmiş ve binlerce yıl evvel, Bilge Kaan Başbuğumuz ”Ey Türk, üstte gök çökmedikçe,...
NAMAZ VAKİTLERİ
Son Eklenen Videolar
KURTBOĞAZI ERKENEKONDAN ÇIKIŞ ŞÖLENİMİZ
"Bir Ülkücülük Hikayesi" - Salih DİLEK - 1.2.2014 - Ocakbaşı Sohbeti
FETHİYESPORLU VE KARŞIYAKALI TARAFTARLAR KARŞILIKLI OLARAK ANDIMIZI OKUDU
NEVZAT KÖSOĞLU CENAZE TÖRENİ
ANDIMIZ
Hakkımızda | Üyelik Koşulları | İlk Yazı | Amaç | **STRATEJİK VİZYON BELGESİ** - **AKSAKALLILAR**
Her Hakkı Saklıdır © 2013 eskimeyendostlar.net