Eskimeyen Dostlar
MAKALELER
BÖLÜMLER
ETKİNLİKLER
DUYURULAR
3295 'kez okundu.
2011-05-26
III- ADI DEVLET OLSUN- OSMAN ÇAKIR

 

AÇIKLAMA: Değerli gazeteci yazar Osman ÇAKIR'ın Milliyetçi Hareket'in tarihine ışık tutan bu değerli çalışma ürünü yazısını uzunluğu sebebiyle üç bölümde yayınlamak mecburiyetinde kaldığımızdan dolayı, yazarımız ve değerli dostumuz Osman ÇAKIR'dan ve siz saygı değer okuyucularımızdan özür dileriz.

Galip Erdem; 340 yazı. Pars Bilge 1, Burak Yüksel 3, Oruç Reisoğlu 6, Çağrı Coşkun 8, Seyyahı Zengin Murat Çelebi 12, Murat Bilge 25, Oruç Bilge 36, Bilge Erdem 50, İlteriş Metin 70, kendi adıyla 129 makalesi yayımlanmıştır. Galip Erdem yazılarını, el yazısı olarak kurşun kalemle çizgili kâğıda yazardı. Yazıları okuyabilmek ise ayrı bir ihtisas işi idi. Devlet çalışanları ise bu konuda doktora yapmışlardı. Yazı yazdırmak ise bir başka marifetti ve bu işin piri de İbrahim Metin’di. Galip Erdem’in yazı serüvenlerini Osman Oktay’ın yazmış olduğu “Kendini Unutan Adam” kitabında bulabilirsiniz. Fakat yukarıdaki 340 makaleyi görünce “tembel” bilinen Galip Erdem’in en fazla yazı yazan kimse olduğunu görüyoruz.

Gökçeoğlu Yavuz Yücel (4), Gökyiğit Yörükoğlu (3), Gültekin Asyalı (5), Gültekin Yücel (3), Gültekin Müftüoğlu (4).

Hikmet Tanyu; 66 yazı. Önceleri doçent, daha sonra profesör olduğu dönemlerde yazı yazmıştır. Genellikle yazılarını daktilo edilmiş şekilde matbaaya (dergi idaresine) kendisi getirirdi. Kendisine verilen sütunu daima aşar, yazının devamını koyacak yer olmayınca Hikmet hocanın tabiriyle “ortasından biçerek” sütununa sığdırırdık.

 Hakan Alptigin (3), Hasan Kallimci (4), Hasan Kayıhan (21). Hasan Karakeçili 1, Hasan İbrahim Kayhan 1, Kalem Kebiroğlu 10, kendi imzası ile 9 yazı. Hasan Oraltay (6), Hasan Yer (6), Hasan Yılmaz (5), Hayri Başbuğ (11) Gazetede çalıştığı dönemlerde yazmıştır. Hikmet İnce (4), Himmet Kayhan (3), Hüsnü Dikeçligil (3),

İskender Öksüz; 97 yazı. Tamamı Ayhan Tuğcugil imzası ile ayrıca Strateji sütununda yazıları vardır. Daktilo edilmiş halde belli ölçülerde yazardı. Yazılarının yayınlandığı dönemlerde çok ses getirmiştir. “Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi” incelemesi Töre-Devlet Yayınları tarafından kitap haline getirilmiştir. ODTܒde asistan idi.(Y.Profesör).

 İsmet Özalp; 22 yazı. Konya Cihanbeyli’de avukat idi. Yazıları daktilo ile postadan gelirdi. Okuyucunun sevdiği bir yazardı. Daha sonra rahatsızlığı dolayısıyla yazılarına ara vermiştir. İsmail Gerçeksöz (21) Komünistler tarafından şehit edilmiştir. Adı basın şehitleri arasında hiç geçmemektedir. İsmail Kayabalı- Cemander Aslınoğlu (15) Müşterek yazılmış bir araştırma yazısı.

Kamil Turan; 26 yazı. Sakıp Köran 10, kendi adı ile 16, imzasız Devlet başlığı altında başyazılar yazmıştır. Devlet gazetesinin en başarılı olabilecek yazarlarından iken Ankara İ.T.İ. Akademisine asistan olması ile birlikte kendi adı ile yazı yazmayı bırakmış. Bir müddet sonra da yazarlığı tamamen terk etmiştir. Gazetecilik tecrübesi olan Turan en verimli çağında yazarlıktan kopmuştur. Kamil Aydın (2), Kemal Özalp (3).

Mehmet Nedim Budak; 23 yazı. Gökçen Asena ismi ile 8, kendi imzası ile 15 yazı. M. N. Budak Devlet gazetesinin Umumi Neşriyat Müdürlüğü’nü yapmıştır. Gökçen Asena ise onun Türk Metal sendikasında çalışır iken Türk-İş ve sendikacılık konusunda yazmış olduğu yazılardır. Budak’ın da isimsiz yazdığı sayısız yorumları vardır.

Mesut Anıl Celiloğlu; 31 yazı.  Fransa’da okuyan ve aynı zamanda çalışan bir kimse idi. Yazıları posta ile daktilo edilmiş olarak M. Anıl Celiloğlu imzası ile gelirdi.  Ayrıca Türk’ün Sesi’ne de katkıları olmuştur. Müstear bir isim zannederken Türkiye’ye geldiğinde bir defa gazeteye de uğramıştır. Halen Profesör olarak Çukurova Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Mahir Durakoğlu; 12 yazı. Mustafa Gümüş imzası ile 9, kendi imzası ile 3 yazı. Ayrıca her sayıda sayısız haber ve “Özetlersek” başlıklı sayfa haberleri. Devlet gazetesinin çalışanlarının en büyük özellikleri, yazılarına imzalarını atmamaları idi. Mustafa Palandökenli (7), Mehmet Eröz (6) 3 makale kendi imzası ile 3 tanesi de M. Serçinlioğlu imzası ile çıkmıştır. M. Zeki Sofuoğlu (4), Mehmet Cahit (3).  Mehmet Celal (8).  Mehmet Emin Kökten (3).  Mehmet Erdoğmuş (2). Mehmet Işıkkaya (9).  Mehmet Kılıç (2).  Mehmet Orhun (3), Mehmet Ulaş (6). Meriç Coşkun (2). Mesut İsfendiyaroğlu (4).

Metin Öney (26). Mohammed Sadık (2). Muharrem Çakar (4). Mustafa Hacıömeroğlu (6). Mustafa Erkal (4). Muzaffer Ekin (7). Muzaffer Kader (5).

Necdet Özkaya; 63 yazı. Yazılarının tamamını Mehmet Özkan müstearı ile yazmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde bulunmuş ve müsteşar yardımcısı olarak emekli olmuştur. Yazıların politik olması sebebiyle müstear isim kullanmıştır.

Necmettin Hacıeminoğlu; 29 yazı. Yazılarını kendi adıyla el yazısı ile yazmıştır. Töre-Devlet Yayınları’ndan “Milliyetçi Eğitim Sistemi, Yeni Bir Dünya (Hatıra-hikâye) Milliyetçilik, Ülkücülük ve Aydınlar” adında 3 kitabı yayımlanmıştır. Yazılarının yayımlandığı dönemde İ. Ü. Edebiyat Fakültesi’nde doçentti.

 Nevzat Kösoğlu (11), Peyami Turan 2, kendi adıyla 9 yazı. Yazıları tarih araştırmacılığı ve edebiyat ağırlıklıdır.

Nuri Gürgür; 178 yazı.  Devlet’te ilk yazısı 8. sayıda Ahmet Hikmet Müftüoğlu ile ilgilidir. Gürgür yazılarını Ulus Hanif Çarşısı’ndaki 3 mlik kuyumcu dükkânında pelür kâğıda el yazısı ile yazardı; gidildiğinde genellikle de hazır olmazdı. Mahir orada yazının tamamlanmasını beklerdi. Devlet’te yayımlanan yazıların tamamı bu kuyumcu dükkânındaki curcuna içinde yazılmıştır. Tam bir insicam içinde yazılmış yazılardı. Hiçbir zaman ifade bozukluklarına rastlanmazdı ve büroda daktilo edilirdi. İnci gibi bir el yazısı vardı. Galip Erdem’inki kadar ihtisas sahibi olmaya gerek olmamasına rağmen yuvarlak harflerin çözümünde “cümlenin gelişine göre formülü” uygulanırdı. Devlet gazetesinin en istikrarlı yazarlarından birisiydi. Son sayıya kadar ara ara yazmıştır.

Nuri Özşahin; 28 yazı. Yazıların tamamını Oğuz Ata Altaylı müstearı ile yazmıştır. MEB Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde ve Film Radyo Televizyon Merkezi’nde memur olarak çalışmıştır. Sinema ve sinemacılık üzerine yazmıştır. O dönemlerde bu konular üzerinde kafa yoran ve yazan tek kişi idi.

  Nuri Koçyiğit(2). Necdet Akın (3). Necdet Kürşad (2). Nedim Ünal (5) 1 yazı kendi imzası 4 yazı Nedim Ünalan imzası ile yayınlanmıştır. Necdet Sevinç (3). Nefi Demirci (2). Necdet Sancar (7). Nezih Demirtepe (3).

Nihal Yüksel Serdade (16) Kimliği tarafımca tespit edilememiştir. Gazetenin son günlerinde yazıları çıkmıştır. Ayrıca Bozkurt’un da yazarıdır. Nur Oraltay (2)

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu; 31 yazı ve şiir. Bunların 11 tanesi şiir. 20 tanesi makaledir. Gençosmanoğlu ve NG müstearlarıyla da yazmıştır. MEB Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde memur olduğu için siyasi hicivlerini bu isimle yazmıştır.

Orhan Türkdoğan; 20 yazı. Daha ziyade Devlet’in ilk günlerinde yazmıştır. Sosyolojik araştırmalar ile siyasi partilerin (MHP) (TİP) sosyolojik incelemeleri yapılmıştır. Bu araştırmalar yayınlandığında Türkdoğan Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde doçent idi.

Orhan Türköz (3). Orhan Düzgüneş (11). Orhan Kavuncu (5). Orhan Türker ismiyle 2, kendi adıyla 3 yazı. Osman Çakır (16) Salih Durmuşoğlu müstearı ile 2 kalanı kendi imzası ile. Osman Oktay (31). Oktay Oğuzhan imzası ile 24, kendi imzası ile 7 yazı. Osman Yüksel Serdengeçti (9). Serdengeçti imzası ile 6 tam adı ile 3 yazı. Osman Kâtipoğlu (2). Osman Turan (4)

Recep Doksat; 42 yazı. Devletin çıkmaya başladığı ilk 3 yıl içinde yazılarını gördüğümüz Doksat, daktilo edilmiş olarak yazar ve Meşrutiyet Caddesi üzerindeki yazıhanesinden biz alırdık. Gazetecilik geleneğinden gelen Doksat’ın yazıları da belli bir standartta idi. Ülkü-Sen ve Ülkü-Bir Genel Başkanlığı da yapan Doksat o dönemlerde Doçent’ti ve A.Ü. Eğitim Fakültesi’nde derslere girmekte idi. Rasih Demirci (3). Reşat Gürel (24). Refet Körüklü (2). Rüştü Güner (2)

Sadi Somuncuoğlu; 68 yazı. Sadi Kitişoğlu 2, Mehmet Demirci 7, Mete Demirkıran 13, Kendi imzasıyla 46 ve sayısız isimsiz yorumlarıyla gazetenin başmakalelerini yazmıştır. Gazetenin genel yayın görevini, çıkışından Nisan 1977 tarihine kadar fiilen Sadi Somuncuoğlu üstlenmiştir. Partide (MHP) olmadığı zamanlar mesaisini gazetenin bürolarında geçirmiştir. Yazarlarına hiçbir zaman müdahaleci olmamış, onların düşünce ve yorumlarına saygı duymuştur. Milletvekilliği ile birlikte yayınlarla fiili beraberliği bitmiştir.

Süleyman Hayri Bolay; 47 yazı. Süha Dündar imzası ile 12, kendi adı ile 35 yazı yazmıştır. Felsefe ile ilgili yazıları “Felsefi Doktrinler Sözlüğü” ve bir diğer araştırması “Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi” kitap olarak Töre-Devlet Yayınları arasından çıkmıştır. Süha Dündar yazıları ise Devlet’in aylık çıktığı dönemlere rastlamaktadır.

Sabit İnce (6). Sabri Akdeniz (2). Sadık Asilce (7). Sadık Kemal Tural (4). Salman Kapanoğlu (2). Selçuk Sühan (7). Selim Sami (4). Şaban Karataş (7). Şekür Turan (4). Şerafettin Yücelden (2). Şevket Barutçu (2). Şükrü Güllüoğlu (4). Şevket Bülent Yahnici; 12 yazı. Birinci sayıdan itibaren Devlet, daha sonra da Töre dergisinde bulunan Ş. Bülent Yahnici’nin Devlet’teki yazıları daha ziyade röportaj tarzındadır.

Taner Karahasanoğlu; 18 yazı. Yazıların tamamı T. Salih Kaptanoğlu müstear ismi ile “Bir Komandoya Mektuplar” başlığı altında yayımlanmıştır; Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığında uzman idi. Daha sonra Eskişehir İ.T.İ. Akademisi’nde asistan olmuştur. Şimdi profesör.

Taha Akyol;  13 yazı. 1973 yılında 4, 1976 yılında ise 9 adet yazmıştır. Akyol daha sonra Hergün gazetesinde yazmıştır. Tahsin Ünal (6) Makalelerden 2’ si Tahsin Yahyaoğlu adı ile yayımlanmıştır. Tevfik Ertüzün (3). Doktor iken yazdığı yazılar. Tuncer Gülensoy (2). Doktor iken yazdığı yazılar. Enver Altaylı (13) Yazılar Yağmur Altaylı adı ile yayınlanmıştır. Yaşar Kutluay (3) (İlahiyat Fak. Dekanı olan bu ağabeyimizi, bir deniz kazasında, Erhan Löker ağabeyimizle birlikte, maalesef çok erken kaybettik.) Yavuz Bülent Bakiler (2). Yılmaz Yalçıner (4). Yılmaz Altuğ (2). Yusuf Özbaş (23). (Milletvekili seçildikten sonraki dönemlerde Devlet’te yazdığı yazılardır.) Yusuf Yağcı (12) Yazılar Yusuf Savcı adı altında yayımlanmıştır. O dönemde öğrenci idi. Yücel Hacaloğlu (5). Yüksel Önem (5). Bunların dışında yüzlerce, bir defa yazı yazmış kimselerin isimleri bulunmaktadır. Ayrıca 291 Devlet imzalı yorum. 453 imzasız yorum. 1776 adet haber yorum. 47 röportaj ve sayısız karikatür.

Devlet’in Ressam ve Karikatürcüleri

Devlet gazetesinin ilk çıkışında mizanpajını, kapaklarını ve karikatürlerini Yılmaz Yalçıner yapmıştır. 25 sayı sonra ise bu görevi Cem Ertürk’ün üstlendiğini görüyoruz. Bu durum çok kısa sürmüş ve Yalçıner tekrar karikatür çizmeye başlamıştır. Takip eden günlerde teknik görevleri, önce Rasim Gül üstlenmiş, daha sonra da Mehmet Nedim Budak yüklenmiştir. Bu arada Yılmaz Yalçıner’in doğurganlığı ve yenilikçiliğini inkâr etmememiz gerekir. “Bizimle arasını düzelttiği” zamanlar posta ile muntazam olarak karikatürlerini gönderir ve arada Ankara’ya gelerek gazeteye yeni bir şekil verirdi. 1970’ li yıllardan sonra ise genellikle Ersan Bocutoğlu’nun çizgilerine rastlıyoruz. Çizdiği karikatürlere isimsiz imza atan Bocutoğlu, o dönemde SBF’nde öğrenci idi ve İçel Yurdu’nda kalırdı. Bir paket “Bafra” sigarasını M. Nedim Budak’tan almadan karikatürünü veya çizimini vermezdi. Bu da onun, en büyük zevklerinden birisi idi.

Yazının başından beri belirtmek istediğim bir husus var. O da bilgisayarın ve ona bağlı olarak gelişen tekniğin ve programların dergiciliği ve gazeteciliği çok kolay hale getirmiş olmasıdır. Devlet gazetesinin profesyonel grafikerlerle ve bürolarıyla çalışma imkânı olmamıştır. Şayet orijinal bir başlık klişe vs yaptıracaksanız, “Letraset” denilen bir yazı sistemi vardı. Bunu da, her bir harfi yan yana getirerek yapmanız gerekirdi; bir beceri ve eğitim işi idi. 1970’ li yılların başında Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümü öğrencilerinden -genç yaşında maalesef kaybettiğimiz- Coşkun Karakaya bu ihtiyaçlarımızı fedakârca karşılamakta idi. Okul o dönemde, 3 yıllıktı. Coşkun nöbetini, Mazlum Ümit’e, O da daha alt devreden İsmet Keten’e devrederek, 1974 yılına kadar GEE resim bölümü öğrencileri ile bu iş, götürülmeye çalışıldı. Coşkun Karakaya’nın Ankara’ya tayin olup gelmesi ile birlikte bu defa öğrencilerinden Mehmet Başbuğ ve Ali Düzgün devreye giriyordu.

Garipkafkaslı imzası ile Mehmet Ali Aslan’ın kapak çizgileri, Suzan Çataloluk’un çizgi ve karikatürleri, Coşkun Karakaya’nın kapak çizgileri, Mehmet Başbuğ’un kapak tasarımları ve son dönemlerde Ömer imzası ile tanımlayamadığımız bir arkadaşımızın karikatürleri ve ODTÜ öğrencisi Muzaffer Ekin’in çizgileri Devlet’e renk katmış, güzellik vermiştir. Aylık dergi kapaklarını ise İstanbul’dan Olcay Okan çizmiştir.

Devlet, Töre, Bozkurt dergilerinde çalışanlardan sadece Osman Oktay ve Burhanettin Özbilici profosyenel olarak bu mesleği sürdürmektedirler. Osman Oktay TRT Ankara Radyosu’nda programcı ve denetçi olarak yayıncılık yapmış, halen burada denetçilik yapmaktadır. Burhanettin Özbilici ise (A.P.) haber ajansında foto muhabiri olarak çalışmaktadır.

10 yıl boyunca Türk Milliyetçiliği hareketinin bayraktarlığını yapan bu gazetenin mutfağından yüzlerce insan, sayfalarından ise binlerce kişi geçmiştir; Türk Milleti’nin kutsallarına sahip çıkan bir nesil yetişmiştir. Yine binlerce kişi gazete sayfalarından ve satırlarından aldıkları alevi, Anadolu’nun en ücra köşesine götürmüşler; her birisi birer destan yazan isimsiz kahraman olmuşlardır. Gazeteyi çıkartanlara gelince onlara da Atsız’ın şu mısrası ile seslenelim: “Bir gün olur, tarih sizi elbet alkışlar!”  

Kalanlara sağlık ve selamet, ebedi âleme göçenlere Allah’tan rahmet dileği ile Tanrı Türk’ü Korusun ve Yüceltsin.

 

*Türk Yurdu Dergisi Eski Yazı İşleri Müdürü, osmancakir51@hotmail.com

** Mürekkep yalamak: Gazetecilikle ve yayıncılıkla uğraşmış olanların kullandığı mecazi bir söz. Bu işte tecrübeli olduklarını anlatmak için kullanırlar.

***ANDA kuruluş maceraları için bakınız: Osman Çakır “Nevzat Kösoğlu ile söyleşiler- Bir vatan kurtarma hikâyesi”-Ötüken yayınevi 2.baskı sh:245

1-Devlet gazetesi, sayı 1: Sayfa 3- Devletten Millete.

 2-Devlet gazetesi kurucusu ve sahibi İbrahim Metin’le “Vatan kurtarma sohbetleri” Haziran 2009 video kayıt.

3-Devlet gazetesi kurucusu ve sahibi İbrahim Metin’le “Vatan kurtarma sohbetleri” Haziran 2009 video kayıt.

 4-Sadi Somuncuoğlu’nun anlatımları –29 Aralık 2007 video kayıt.

5-Dev-Genç Dosyası-Töre Devlet Yayınları-Ankara 1973, Sh:62–63

6-www.eskimeyendostlar-genç ülkücüler dosyası.

7-Ülkücü hareket- Hakkı Öznur 2. cilt s:234–235

8-Devlet gazetesi, SAYI:1 Sayfa:3- Devletten Millete.

9- Devlet gazetesi kurucusu ve sahibi İbrahim Metin’le “Vatan kurtarma sohbetleri” Haziran 2009 video kayıt.

10- Devlet gazetesi kurucusu ve sahibi İbrahim Metin’le “Vatan kurtarma sohbetleri” Haziran 2009 video kayıt.

11- Sadi Somuncuoğlu’nun anlatımları –29 Aralık 2007 video kayıt.

12-Devlet gazetesi, Sayı 52, Sayfa 3- Devletten Millete.

13-İbrahim Metin- Konya günleri sohbetler.

14--Devlet-Sayı:143-Başyazı: Dördüncü yıla girerken.

15-Devlet gazetesi-Sayı:146-Sayfa:4 Cezmi Kırımlıoğlu’nun makalesi. “Daha iyiye doğru”

16- Devlet gazetesi kurucusu ve sahibi İbrahim Metin’le “Vatan kurtarma sohbetleri” Haziran 2009 video kayıt.

17- Devlet gazetesi, 22 Mart 1976, Sayı: 333 Sayfa 2-Açıklama

18- Devlet gazetesi, SAYI: 435, Sayfa 2-Devlet önümüzdeki aydan itibaren aylık oluyor.

19- Devlet dergisi, Sayı: ll dönem 1, Sayfa 1- Devlet’ten millete.

20- Devlet dergisi, Sayı: ll dönem 9 (445), Ocak 1979, s. 30-Haber: Büromuz bombalandı.

21- Devlet dergisi, Sayı: ll dönem 14 (450), Haziran 1979, s. 1-Devlet’in veda mektubu.

 

                                                                                         

 


ÜYE GİRİŞİ
 Beni Hatırla
twitter facebook
E-Bülten
Arama Yap
İLK YAZI (Meriç COŞKUN)
Bizler çok eski dostlarız. Bizleri bir araya getiren fikrî beraberlik yani Türkçülük mefkûresi, dünya var oldukça, Bilge Kağan’ın deyişiyle “Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe” ilânihaye devam edecek bir ülkü beraberliğidir. Bizlerin bir özelliği daha var. Bu ülkü beraberliği “pazara kadar değil, mezara kadar” ifadesi ile ilk nazarda kararlı bir deyiş gibi görünse bile, bizlerin beraber...
AMAÇ (Salih DİLEK)
Biz 12 Eylül’den evvel Ülkücü mücadelede fiilen bulunmuş, vatanımız ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda hiç bir fedakârlıktan kaçmamış bir dönemin mensublarıyız. Yaşlarımız 50'nin üzerinde. 80 yılına kadar mücadele ortamı içerisinde bir hayli müşterek hâtıralarımız olmasına rağmen hayat telâşı içerisinde birbirimizi ihmâl ettiğimizin farkında...
STRATEJİK VİZYON (Aksakallılar)
Dünya’nın en gözde, fakat belâlı bir coğrafyasında yaşamaktayız. Bu coğrafyada bizden evvel yaşayan milletlerin, ne kendilerinden, ne de kültürlerinden bir eser kalmamıştır. Bu coğrafyada yaşayabilmek için çetin ceviz olmak lazımdır. Dedelerimiz bu noktaya çok dikkat etmiş ve binlerce yıl evvel, Bilge Kaan Başbuğumuz ”Ey Türk, üstte gök çökmedikçe,...
NAMAZ VAKİTLERİ
Son Eklenen Videolar
KURTBOĞAZI ERKENEKONDAN ÇIKIŞ ŞÖLENİMİZ
"Bir Ülkücülük Hikayesi" - Salih DİLEK - 1.2.2014 - Ocakbaşı Sohbeti
FETHİYESPORLU VE KARŞIYAKALI TARAFTARLAR KARŞILIKLI OLARAK ANDIMIZI OKUDU
NEVZAT KÖSOĞLU CENAZE TÖRENİ
ANDIMIZ
Hakkımızda | Üyelik Koşulları | İlk Yazı | Amaç | **STRATEJİK VİZYON BELGESİ** - **AKSAKALLILAR**
Her Hakkı Saklıdır © 2013 eskimeyendostlar.net