Eskimeyen Dostlar
MAKALELER
BÖLÜMLER
ETKİNLİKLER
DUYURULAR
1129 'kez okundu.
2010-12-28
İki Dil Tarışmaları Üzerine: Dil Kültür Bağlamında Tarihten Günümüze Türk

İki Dil Tarışmaları Üzerine: Dil Kültür Bağlamında -Tarihten Günümüze Türk-
Gazi KARABULUT

Türk milleti, tarih sahnesine çıktığı günden beri kendine has hayat tarzı, duygu, düşünce ve inançları tartışma götürmez bir niteliktedir. Üstelik Türk, sadece bir kavim adı olmaktan çıkalı çok olmuş ve Anadolu’da, Kafkaslar’da, Balkanlar’da, Orta Doğu ve Türkistan’da belirli bir kültür birliğinin mührü olmuştur.

Fazla uzağa gitmeden Selçuklu ve Osmanlıdaki manevi kaynağa bir göz atacak olursak Türk milletinin özünü oluşturan unsurlar daha net anlaşılacak ve kültür birliğinin harcı görülecektir. Şöyle ki, Türkler İslam dininin zahiri esaslarına uymakta samimi ve sağlam bir anlayış ortaya koyarken, İslam’ın sırlı esaslarını ihtiva eden tasavvufu da Türk töresi ile bütünleştirerek ifade ettiği gerçek hüviyeti ile benimsemiş, yaşamış ve yaymışlardır.

Bazı Türk İslam tarihçilerine göre, Gök tanrı dininin kamları İslam’ın kabulü ile itikatlarını düzeltip İslam’ın mürşitleri haline gelmişlerdir. Buna mukabil alp erler yeni ve sağlam bir maneviyat ikliminde yeniden neşv-ü nema bularak alperenleşmişler, Gazi dervişler haline gelmişlerdir.

İslam tasavvufu, İslam dünyasının her yerinde görülmesine karşın büyük tasavvuf mekteplerinin çoğu Maveraünnehir’den zuhur etmiştir. Mesela Türkistan tabiri geçince bütün İslam âleminde tasavvuf mektepleri akla gelmekteydi.

Osman Turan Hoca’nın belirttiği gibi bütün Müslüman-Türk devletlerinde İslam inancı büyük bir yer işgal etmektedir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve yükselişinde de dini unsurlar ve Türk töresinin oluşturduğu kültürel değerler birinci derecede rol oynamıştır.

Ancak, Osmanlı Devleti’nin mayasının oluştuğu 13. asır Türklüğün fetret dönemlerinden biridir. Moğol istilası İslam Medeniyetlerini yıkmış, Büyük Selçuklu Devleti birleştirici özelliğini yitirmiş ve Türk birliği yok olmuştu.  İşte böyle bir ortamda Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri’nin öğrencileri, dervişleri, mürşitleri Anadolu’da Türklük aşısına, başlamışlardı.

Söğüt ve Domaniç dolaylarındaki Osmanlı Beyliği etrafında toplanan gazi dervişlerin üst üste kazandığı zaferler, dağınık Türk boylarına “aradığımızı bulduk” dedirtmiş ve alperenlerin yaktığı ışık Türklüğü aydınlatmaya başlamıştı.

Türkistan’da Ahmet Yesevi Hazretleri’nin Ocağından gelen gazi dervişler, bütün beyliklerde Osmanlı ideolojisinin destekçileri olarak faaliyet göstermişlerdir. 

Daha yolun başında, Osman Gazi’nin sağlığında Söğüt çevresinde diri, imanlı, kararlı ve Allah yolunda ölmeye hazır yarım milyon insan toplandığı görülür.

12. ve 13. yüzyılda Anadolu’da en yaygın tarikatlardan biri olan Yesevi kaynaklı Ahilik Tarikatına mensup Şeyh Edebali’nin kızı ile Osman Bey’in, Osmanlı Cihan Devleti’ni müjdeleyen bir rüyanın şuası altında evlenmeleri devletin kuruluş felsefesi adına büyük anlamlar taşımaktadır.

Abıyan-ı Rum, Dervişan-ı Rum ve Bacıyan-ı Rum devletin temel rükünleri olarak ortaya çıkarken yeni kurulan her müessese ve mevcut kurumların yeniden düzenlenmesinde tasavvuf, terbiye ve manevi disiplin esasları hâkim kılınmıştır.

Orhan Gazi tarafından temeli atılan Yeniçeri Ocağı, Hacı Bektaşi Veli Hazretleri’nin manevi tasarrufuna emanet edilmiş; ahilik ile de esnaf teşkilatlanması manevi bir yapıya kavuşturulmuştur.

Böylesine iman derinliğine bağlı bir temeli olan Osmanlı Devleti üç kıta yedi denize adalet götürmüş ve altı asır kutlu bir çınar gibi ayakta dimdik kalabilmiştir. Dünya üzerinde Osmanlı’nın bir benzerinin kurulamamasındaki espri bu cihan devletimizin özündeki manevi kuvvettir.

Ahmet Yesevi Hazretleri’nin kutlu ocağından Anadolu’ya ve Rumeli’ye akıp gelen alperenler, bir taraftan Osmanlı Beyliği etrafında toplanıp ona güç kazandırarak bir cazibe merkezinin oluşmasını temellendiriyorlardı.

Bir yandan da illerinde İslami şuuru takviye ederek, halkın maneviyatını yükselterek ve hatta dünyevi işlerde örnek çalışmalar (Marangozluk, terzilik, tarım vb.) yaparak içtimai hayatı büyük davalara ve bu yeniden doğuşa hazırlıyorlardı.

Toprakların işlenmesi, tenha yerlerin canlandırılması, sınır boylarının iskanı suretiyle ileri karakol vazifesinin görülmesi, Bizans topraklarına yerleşmek suretiyle hem misyonerlik hem de İslam’ı yayma çalışmalarının yapılması bu gazi dervişler sayesinde mümkün olmuştur.

Türk devletlerinin ayakta durması, ana unsur kimliğini oluşturan değerlere bağlılık sayesinde mümkün olmuştur. O kimlik hiçbir zaman tartışma konusu olmamış ve ayrışmaya değil birleşmeye, birlikte hareket etmeye vesile olmuştur.

O kimlik, dilini tartışmaya açmamış ve insanların konuştuğu dili değil devletinin temsil edildiği dilini namus olarak algılamıştır.

Bütün bu anlatılanlar ile birlikte değerlendirildiğinde sözün özü şudur ki; aralarında dil, din, kültür, ülkü birliği olan ve geçmişindeki şerefli mazisine sahip çıkan, Türk gibi hissedip, yaşayan herkes Türk’tür.ÜYE GİRİŞİ
 Beni Hatırla
twitter facebook
E-Bülten
Arama Yap
İLK YAZI (Meriç COŞKUN)
Bizler çok eski dostlarız. Bizleri bir araya getiren fikrî beraberlik yani Türkçülük mefkûresi, dünya var oldukça, Bilge Kağan’ın deyişiyle “Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe” ilânihaye devam edecek bir ülkü beraberliğidir. Bizlerin bir özelliği daha var. Bu ülkü beraberliği “pazara kadar değil, mezara kadar” ifadesi ile ilk nazarda kararlı bir deyiş gibi görünse bile, bizlerin beraber...
AMAÇ (Salih DİLEK)
Biz 12 Eylül’den evvel Ülkücü mücadelede fiilen bulunmuş, vatanımız ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda hiç bir fedakârlıktan kaçmamış bir dönemin mensublarıyız. Yaşlarımız 50'nin üzerinde. 80 yılına kadar mücadele ortamı içerisinde bir hayli müşterek hâtıralarımız olmasına rağmen hayat telâşı içerisinde birbirimizi ihmâl ettiğimizin farkında...
STRATEJİK VİZYON (Aksakallılar)
Dünya’nın en gözde, fakat belâlı bir coğrafyasında yaşamaktayız. Bu coğrafyada bizden evvel yaşayan milletlerin, ne kendilerinden, ne de kültürlerinden bir eser kalmamıştır. Bu coğrafyada yaşayabilmek için çetin ceviz olmak lazımdır. Dedelerimiz bu noktaya çok dikkat etmiş ve binlerce yıl evvel, Bilge Kaan Başbuğumuz ”Ey Türk, üstte gök çökmedikçe,...
NAMAZ VAKİTLERİ
Son Eklenen Videolar
KURTBOĞAZI ERKENEKONDAN ÇIKIŞ ŞÖLENİMİZ
"Bir Ülkücülük Hikayesi" - Salih DİLEK - 1.2.2014 - Ocakbaşı Sohbeti
FETHİYESPORLU VE KARŞIYAKALI TARAFTARLAR KARŞILIKLI OLARAK ANDIMIZI OKUDU
NEVZAT KÖSOĞLU CENAZE TÖRENİ
ANDIMIZ
Hakkımızda | Üyelik Koşulları | İlk Yazı | Amaç | **STRATEJİK VİZYON BELGESİ** - **AKSAKALLILAR**
Her Hakkı Saklıdır © 2013 eskimeyendostlar.net