Eskimeyen Dostlar
MAKALELER
BÖLÜMLER
ETKİNLİKLER
DUYURULAR
Mutafa Demirci'nin kayınvaldesi vefat etti
VEFAT Ankara Sitelerden,Başkent Akademi mezunu Kıymetli kardeşimiz Mustafa Demirci'nin Muhterem kayınvalidesi Nurhan Cankul hanımefendi vefat etti. ...
Dr.Mahmure BORLU vefat etti.
Vefat; İstanbul'dan kıymetli ülküdaşımız Dr.Fatih Borlu'nun eşi Dr.Mahmure hanım vefat etti. Cenaze 09.Mart.Cuma günü İstanbul/Şişli camiinden cuma ...
Hayati YILMAZ'ın annesi vefat etti
ÜLKÜDAŞIMIZ HAYATİ YILMAZ'IN MUHTEREM VALİDELERİ NURİYE YILMAZ HANIMEFENDİ HAK'KA YÜRÜMÜŞTÜR. CENAZESİ 9 ŞUBAT CUMA GÜNÜ ANKARA-CEBECİ ASRİ MEZARLIK C...
Etimesut'lu Haydar YURDABAK vefat etti
Etimesgut Ülkücü Hareketinde müstesna bir yeri olan, MHP eski İl Genel Meclisi Üyesi, Ankara Şeker Fabrikası sondaj Baş Sandörü ve Genel Müdürlük Revi...
Mehmet ÇALIŞKAN'ın annesi vefat etti
Eskimeyen dostlar yönetiminden, Keçiören Belediyesi eski meclis üyesi ,Ankara Akademi mezunu, Beypazarlı ve Sitelerde mali müşavir Muhafazakar Part...
Yücel HACALOĞLU vefat etti
Yücel HACALOĞLU Ağbimizi defnettik. YÜCEL AĞABEY TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN ÖNE ÇIKMAYI SEVMEYEN EN BÜYÜK KAHRAMANLARINDAN BİRİYDİ.. Yücel Hacaloğlu Ağa...
İsmail ÖZKAN beyin hanımı vefat etti
Ülkücü hareketin kurucularından Basın-İş sendikası eski genel başkanı 12 Eylüle kadar MHP, MYK üyesi Genel sekreter yardımcısı Emekli Sendikacılar ...
Şevki ALTUNTAŞ Vefat etti
eskimeyendostlar.net 11 Ekim, 14:07 ·  Eskimeyen dostlarımızdan Dikmen'de ikamet eden,Kırşehir'li kıymetli ülküdaşım...
HAYRETTİN ÖZDEMİR'İN ANNESİ VEFAT ETTİ
21.DÖNEM MHP ANKARA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR'İN KAYIN VALİDESİ EMİNE KARABİBER HANIMEFENDİ RAHMETLİ OLMUŞTUR. CENAZE 25 NİSAN SALI GÜNÜ KIRIKKA...
731 'kez okundu.
2013-09-17
T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI (ZABIT KATİBİ)

Yargıtay Başkanlığından
ZABIT KATİBİ ALIMI İLANI
1
-
Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam
35
zabıt katibi
kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama
yap
ılacaktır.
2
-
Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı sınav ve mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012
KPSS)?nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları içi
n
KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı p
uan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların
aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel Şartlar:
a
-
Türk vatandaşı olmak,
b
-
Son başvuru günü olan
25/09/2013
tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını
taşıma
k ve Merkezi sınav (KPSS
-
2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
c
-
Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçiri
lmiş olmak,
d
-
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile
değişik 48/1
-
A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.
e
-
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kayd
ı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f
-
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
II) Özel Şartlar:
1
-
a
-
Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü,
adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya
bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (bu sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğiti
m
yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla
tamamladığını
belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b
-
Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düze
nlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya
bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (En az 120 saat)
2
-
a
-
Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lis
e veya dengi okulların ticaret veya
bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya
örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olar
ak
belgeleyenlerden
daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b
-
Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyl
e Millî
Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu ver
ilen daktilo
veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
c
-
Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her hangi bir es
erde
yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile yanlışsı
z vuruş hesabı
yapılmadan üç (3) dakikada en az doksan (90) kelime yazmak. (Vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada
yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazamayan adaylar mülakat sınavına alınmayacaklardır.)
III
-
Başvuru yeri ve şekli:
Giriş koşulları
nı taşıyan adaylar başvurularını
şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo
ile
Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar/ANKARA
adresine yapacaklardır.
IV
-
Başvuru tarihi:
Başvurular
18/09/2013
gün
ü başlayıp,
25/09/2013
günü saat 18.00?de sona erecektir.
Posta veya kargo ile
yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması
gerekmektedir.
V
-
Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakk
ında işlem yapılmayacaktır.
VI
-
Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati:
www.yargitay.gov.tr
adresinden duyurulacaktır.
VII
-
Başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygulama sınavı
(b
ilgisayar klavyesi ile yazı yazma) yapılacaktır. Bilgisayar klavyesi ile üç dakikada en az 90 kelime
yazılması zorunlu olup; mülakat sınavına; merkezi KPSS sınavından alınan puanların %35?i, bilgisayar
yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime
sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime
karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %
35?inin
birlikte toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro
sayısının 2
5 katı kadar
aday çağrılacaktır.
Sınavların yer ve zamanı
www.yargitay.gov.tr
adresinden duyurulacaktır. Adayların
sözlü mülakatta başarılı sayılabilmesi için, mülakata katılan adaylar hakkında, mülakat heyetini
n verdiği
puan ortalamasının en az 50 puan olması gerekmektedir.
VIII
-
Değerlendirme : Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35 ve mülakat
puanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir.
IX
-
Değerlendirme sonuçları
www.yargitay.gov.tr
adresinden duyurulacaktır.
X
-
Başvuru için gerekli belgeler:
a
-
Başvuru Formu (
www.yargitay.gov.tr
adresinde yer almak
tadır.),
b
-
Nüfus cüzdan fotokopisi,
c
-
Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)
d
-
KPSS
-
2012 sınav sonuç belgesi fotokopisi,
e
-
Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,(1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
f
-
Bilgisayar veya daktil
ografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya yukarıda belirtilen
okullardan mezun olduğuna dair belge fotokop

ÜYE GİRİŞİ
 Beni Hatırla
twitter facebook
E-Bülten
Arama Yap
İLK YAZI (Meriç COŞKUN)
Bizler çok eski dostlarız. Bizleri bir araya getiren fikrî beraberlik yani Türkçülük mefkûresi, dünya var oldukça, Bilge Kağan’ın deyişiyle “Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe” ilânihaye devam edecek bir ülkü beraberliğidir. Bizlerin bir özelliği daha var. Bu ülkü beraberliği “pazara kadar değil, mezara kadar” ifadesi ile ilk nazarda kararlı bir deyiş gibi görünse bile, bizlerin beraber...
AMAÇ (Salih DİLEK)
Biz 12 Eylül’den evvel Ülkücü mücadelede fiilen bulunmuş, vatanımız ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda hiç bir fedakârlıktan kaçmamış bir dönemin mensublarıyız. Yaşlarımız 50'nin üzerinde. 80 yılına kadar mücadele ortamı içerisinde bir hayli müşterek hâtıralarımız olmasına rağmen hayat telâşı içerisinde birbirimizi ihmâl ettiğimizin farkında...
STRATEJİK VİZYON (Aksakallılar)
Dünya’nın en gözde, fakat belâlı bir coğrafyasında yaşamaktayız. Bu coğrafyada bizden evvel yaşayan milletlerin, ne kendilerinden, ne de kültürlerinden bir eser kalmamıştır. Bu coğrafyada yaşayabilmek için çetin ceviz olmak lazımdır. Dedelerimiz bu noktaya çok dikkat etmiş ve binlerce yıl evvel, Bilge Kaan Başbuğumuz ”Ey Türk, üstte gök çökmedikçe,...
NAMAZ VAKİTLERİ
Son Eklenen Videolar
KURTBOĞAZI ERKENEKONDAN ÇIKIŞ ŞÖLENİMİZ
"Bir Ülkücülük Hikayesi" - Salih DİLEK - 1.2.2014 - Ocakbaşı Sohbeti
FETHİYESPORLU VE KARŞIYAKALI TARAFTARLAR KARŞILIKLI OLARAK ANDIMIZI OKUDU
NEVZAT KÖSOĞLU CENAZE TÖRENİ
ANDIMIZ
Hakkımızda | Üyelik Koşulları | İlk Yazı | Amaç | **STRATEJİK VİZYON BELGESİ** - **AKSAKALLILAR**
Her Hakkı Saklıdır © 2013 eskimeyendostlar.net